Číselník klinických událostí - KU

 

Klinické události - základní informace

 

Orientační přehled KU - základní seznámení s kompletní paletou KU

Události jsou do níže uvedené tabulky řazené v logickém pořadí dle skupin, takto je lze také setřídit v číselníku KU v programu ČLP (třídění dle pořadí):

Klinické události platné - orientační přehled (tabulka)

 

 

Kompletní číselník všech položek KU - definice jednotlivých KU

Pro praktické seznámení a k práci s číselníkem KU slouží program ČLP, v němž lze pracovat se všemi položkami číselníku KU. Níže uváděný seznam obsahuje pouze základní informace z číselníku vyjmuté, ale pro běžnou práci je postačující: 

Obsah číselníku klinických událost (definice)

 

Upozornění:

Pojem „klinická událost“ byl původně založen pro záležitosti týkající se klinické péče, později byly doplněny další „události“, k nimž označení „klinická“ není adekvátní, takže by bylo korektní hovořit jen o „číselníku událostí“. Vzhledem k tomu, že v DS4 je tento pojem zaveden na moha místech a v mnoha položkách, zůstáváme nadále u tohoto označení coby technického termínu svázaného s DS4. 

 

 

Podrobnější technické popisy základních typů klinických událostí:

klinické události typu AMB.VYS

klinické události typu H

klinické události typu KONZ

klinické události typu LAB

klinické události typu RDG

klinické události typu "vyšetření"

klinické události typu ZZS

klinické události typu VYPIS/SOUPIS/PS

 

 

Číselník KU je k dispozici na webových službách

Na webových službách https://ciselniky.dasta.mzcr.cz/ je k dispozici nabídka

Seznam číselníků DS s možností zobrazení obsahu číselníků a stažení číselníků.

Definice klinických událostí jsou v číselníku TYP_KU, kde je k dispozici popis struktury číselníku i jeho obsah. Číselník si lze stáhnout.

 

 

S číselníkem KU lze pracovat s pomocí programu ČLP:

 

 

Při práci se „Seznamem“ je vhodné setřídění podle „pořadí“.

 

Na základě připomínek z praxe bude číselník dále aktualizován a doplňován.

 

Program ČLP lze stáhnout z webových služeb a nainstalovat - slouží k práci s NČLP, KU a dalšími číselníky.

 

 

 

*