OSN-SAbstraktOSN-E

Plošné uspořádání chromatografie umožňuje tzv. dvojrozměrné vyvíjení, které spočívá v tom, že vzorek je nanesen do rohu čtvercového chromatogramu a vyvíjí se nejprve jedním směrem, po vysušení se vyvíjí podruhé ve směru kolmém na první dělení. Z jednoho startu se tak získá rozmístění skvrn po celé ploše chromatogramu.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·       Chromatografie 

·       Chromatografie na papíře   

·       Chromatografie kapalinová   

·       Chromatografie tenkovrstvá AJAZF

 

OSN-STextOSN-E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek (standardy S1, S2, S3 obsahující látky A, B, C, D) je nanesen do rohu čtvercového chromatogramu a vyvíjí se nejprve jedním směrem, kdy pořadí separovaných složek je A, B, C, D. Po vysušení se vyvíjí podruhé ve směru kolmém na první dělení. V této soustavě je pořadí dělených látek A, B, C, D. Z jednoho startu P se získá rozmístění skvrn po celé ploše chromatogramu.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová