OSN-SAbstraktOSN-E

Principem je kombinace analytické elektroforetické metody založené na rozdílné pohyblivosti látek v elektrickém poli s imunodifuzní metodou založenou na specifické imunochemické reakci mezi antigenem a protilátkou.

 

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Elektroforéza

Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu

Elektroforéza zónová

Elektroforéza v agarovém gelu

Elektroforéza v agarózovém gelu

Elektroforéza na acetylcelulóze

Elektroforéza dvourozměrná

 

Text je členěn do odstavců:

 

A.      Kvalitativní imunoelektroforetické metody

1.       Imunoelektroforéza

2.       Protisměrná elektroforéza

B.      Kvantitativní imunoelektroforetické metody

1.       Elektroimunodifuze podle Laurella (raketková)

2.       Dvourozměrná imunoelektroforéza

 

 

OSN-STextOSN-E

 

Imunoelektroforetické metody se dle způsobu vyhodnocení dělí na:

A.      Kvalitativní

B.      Kvantitativní

 

A.-1.  KEY-SImunoelektroforézaKEY-E

Imunoelektroforéza je kombinací elektroforetického dělení s imunodifuzním.

 

Metoda má dvě fáze:

 

a)       Rozdělení sledované látky (séra) elektroforézou na gelu, po ukončení se gel nesuší ani nebarví, ale následuje druhá fáze.

 

b)       Vedle rozdělených složek se do gelové vrstvy vykrojí úzký žlábek, do něj se pipetuje protilátka (antisérum), následuje inkubace. Mezi antigenem jednotlivých složek a protilátkou se vytvoří precipitační linie, které se zvýrazní obarvením.

 

 

 

A.-2.  KEY-SProtisměrná elektroforézaKEY-E  

Protisměrná elektroforéza využívá opačný pohyb antigenu a protilátky v elektrickém poli. Je to imunodifuze za pomoci elektrického proudu, čímž se imunodifuzní reakce značně zrychlí.

 

Antigen (1) a protilátka (2) se umístí do dvou proti sobě položených startovacích jamek v gelu tak, aby protilátka byla blíže k anodě a antigen ke katodě. V elektrickém poli se antigen pohybuje k anodě a protilátka naopak ke katodě, v místě jejich setkání se vytvoří precipitační linie, které se zvýrazňují barvením.

 

 

 

B.-1.  KEY-SElektroimunodifuzeKEY-E  podle Laurella (raketková)

Jedná se o jednoduchou imunodifuzní techniku probíhající v elektrickém poli. Vznikají precipitáty ve tvaru rakety, výška raketky je přímo úměrná koncentraci antigenu.

 

 

 

B.-2. Dvourozměrná imunoelektroforéza

Tato technika je kombinací elektroforézy a raketkové imunoelektroforézy. Postup má dvě fáze:

 

a)       Gelovou elektroforézou se rozdělí směs antigenů.

 

b)       Odříznutý proužek gelové vrstvy s rozdělenými antigeny se přenese na novou desku, plocha se doplní gelem s protilátkou. dalším elektroforetickým dělením se vytvoří široké precipitační linie.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová