OSN-SAbstraktOSN-E

Morfologický popis ostatních elementů vyskytujících se v močovém sedimentu

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Morfologické vyšetření moče

Morfologické komponenty v moči - doplněk

Hamburgerův sediment - doplněk

Ledviny: analýza moče

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

Bakterie

Jejich velké zmnožení je hodnoceno nejčastěji stupnicí ojediněle - četné - velmi četné - záplava, podobně jako ostatní málo kvantifikovatelné elementy. Některé popisy nehodnotí takto zjištěnou intenzitu bakterirurie vůbec. Masivní nález by měl být v přibližné korelaci s pozitivním nálezem nitritů na detekčním proužku. Chemická reakce je ale dle bakteriálních species individuální, nejvyšší u gramnegativních typů. Rozhodně nemůžeme z mikroskopického nálezu usuzovat na počet CFU - colony forming units - při kvantitativním kultivačním vyšetření.

 

Mykotické elementy

Jsou nejčastěji výrazem lokalizovaných nebo systémových mykóz species Candida nebo Monilia. Jsou častější u diabetiků a především při oportunních infekcích imunokompromitovaných osob (AIDS, transplantace). Pokud jsou ve vláknité micelární formě, jde často o arteficiální kontaminaci. Lze najít  i spóry rodu Alternaria

 

Kvasinky

Nález kvasinek bývá častější u diabetiků.

 

Parazité

Jsou u nás výjimečným nálezem, nejčastěji připadají v úvahu vajíčka Enterobius vermicularis.

 

Trichomonas vaginalis

Trichomonády s typickým vířivým pohybem bičíku v čerstvé moči a velikostí 10 - 30 um znamenají přítomnost vaginálního fluoru.

 

Spermie

Přítomnost spermií je bezvýznamná.

 

Artefakty

Mezi časté artefakty patří škrobová zrna, pylová zrna (v polarizovaném světle tvoří maltézské kříže), vlákna textilní či papírová.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1.       Schück, O., Tesař V., Teplan V. a kol.: Klinická nefrologie, Avicenum, 1995

2.       Colombo, J.P., Peheim, E.: s. 53 - 85. In: Klinisch-chemische Urindiagnostik. Ed. Colombo J.P., LABORLIFE Verlaggemeinschaft.

3.       Fogazzi G.B. et al. : The Urinary Sediment. An Integrated View. Chapman & Hall Medical, London 1994

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Win revize 03. 06.1999, Gustav Louženský