OSN-SAbstraktOSN-E

Kreatinin v moči se využívá pro posouzení funkce ledvin v různých vypočítaných ukazatelích (např. clearancích a frakčních exkrecích), pro orientační standardizaci látek vylučovaných močí vzhledem k objemu moče (indexy ke kreatininu využívané v metafylaxi urolitiázy, v toxikologii a jinde) a pro orientační posouzení výživy a svalové hmoty.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Kreatinin

Kreatinin v séru

Fyziologie a biochemie výživy

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Vysoká, ovlivněna příjmem masa, fyzickou aktivitou, denním rytmem a dalšími faktory. Může se pohybovat kolem 30 %.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Zejména fyzická aktivita, objem svalové hmoty, dieta s přívodem masa, hyperkatabolické stavy.

 

Zvýšené vylučování močí

 

Snížené vylučování močí

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Nejsou.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Závislé na věku a pohlaví. Orientačně 175 - 200 µmol/kg tělesné hmotnosti za 24 hodin.

 

věk

odpad močí za 24 hod.

mmol/d

koncentrace

(mmol/l)

0 - 1 měsíc

4,4 - 8,8

 

1 měsíc - 1 rok

5,5 - 11,5

 

1 - 15 roků

6,0 - 16,0

 

15 - 99 roků

8,0 - 18,0

 

 

 

 

0 - 99 roků

 

2,5 - 18,0 mmol/l

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

Význam mají interference in vitro u stanovení tzv. Jaffé pozitivního chromogenu. Tyto interference jsou podstatně méně časté než při stanovení Jaffé pozitivního chromogenu v séru.

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Před vyšetřením není vhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin (maso, vývary) nebo větší fyzická zátěž. Důležitý je kvantitativní sběr moči. Některé léky (salicyláty, cimetidin, trimethoprim) interferují s tubulární exkrecí kreatininu a ovlivňují tak hodnoty jeho clearance.

Příčinou nepřesných výsledků může být neúplný sběr moče, interference při stanovení, katabolismus.

 

Vzorek: moč sbíraná do plastových lahví (polystyrén) bez konzervačních látek, po dobu sběru se doporučuje skladovat odběrové nádoby v lednici. Před odlitím vzorku je nutno střádanou moč řádně promíchat, změřit objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml); uvést přesně dobu sběru.

 

Stabilita: 2 dny při 20 - 25 °C, 6 dnů při 4 - 8 °C, 24 týdny při -20 °C

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

1) Frakční exkrece

 

2) Clearance kreatininu (odhad rychlosti glomerulární filtrace):

Pokud je rychlost glomerulární filtrace snížena max. do 50 %, lze pro její odhad použít clearance kreatininu (kreatininemie se za těchto podmínek ještě nezvyšuje). Přesto jsou hodnoty filtrace takto získané obvykle vyšší o faktor 1,1 - 1,2 než hodnoty získané pomocí inulinové clearance (malé množství kreatininu se do moči dostává také tubulární sekrecí, tj. vylučuje se jej více než pouhou glomerulární filtrací). Snížení filtrace pod 50 % vede ke zvyšování kreatininémie, dochází současně ke zvýšenému vylučování kreatininu tubulární sekrecí, tj. koncentrace kreatininu v moči je více ovlivněna tubulární sekrecí (glomerulární filtrace hodnocená v takovém případě podle clearance kreatininu je až dvojnásobná než skutečná hodnota). Při výrazně patologické kreatininémii clearance kreatininu neodpovídá clearanci inulinu a není tedy mírou glomerulární filtrace.

 

3) Z odpadu kreatininu močí za 24 hodin lze odhadnout kompletnost nastřádaného vzorku moči:

 

věk

(roky)

odpad kreatininu

(mg/kg/24 hod.)

20 - 29

23,8 ± 2,3

30 - 39

21,9 ± 1,5

40 - 49

19,7 ± 3,2

50 - 59

19,3 ± 2,9

60 - 69

16,9 ± 2,9

70 - 79

14,2 ± 3,0

80 - 89

11,7 ± 4,0

90 - 99

9,4 ± 3,2

 

U dětí lze použít vzorec: mg/kg/24 hod. = 15,4 + (0,46 x věk)

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Moč je nutno před analýzou naředit vodou 1:100, další postup je stejný jako při stanovení  v séru.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovuje se buď látková koncentrace, nebo látkový tok (odpad močí za 24 hodin).

Využití:

 

·         k odvození aktuálního nutričního stavu (ANS) se využívá rovnice

 

ANS (%) = DUKREA / OPTDUKREA * 100    

 

kde

DUKREA je změřený odpad kreatininu do moče/24 hod

OPTDUKREA je optimální odpadu kreatininu do moče/24 hod, které se vypočtou jako aktuální hmotnost * F, kde F je 0,20 u mužů a 0,16 u žen.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Racek, J. et al: Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN 80‑7262‑023‑1. Karolinum, Praha, 1999. ISBN 80‑7184‑971‑5

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books-Verl.-Ges., Frankfurt/Main, 1998. ISBN 3-9805215-4-0

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80‑7184‑649‑3

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

2 - 3 % veškerého dusíku vylučovaného močí se v moči vyskytuje ve formě kreatininu.

Koncentrace kreatininu v moči je průměrně 150krát vyšší než v séru. Kolem 90% pochází z glomerulární filtrace, zbytek se do moči dostává tubulární sekrecí. Kreatinin se v ledvinách zpětně do krve nevstřebává. Z celkového množství kreatininu, vyloučeného za 24 hodin močí, pochází 15 až 30 % z potravy.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

 

Antonín Jabor, Zdeněk Wilhelm

Vladimíra Kvasnicová (září 2006)