OSN-SAbstraktOSN-E

Molalita je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI látkové množství a hmotnost. Příkladem obvykle používané jednotky je mol na kilogram a příslušné násobky.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Molalita (molality) je druh veličiny s rozměrem L0M-1T0I0Θ0J0N = M-1N

 

Molalita komponenty B (solutu) v systému 1 je látkové množství solutu dělené hmotností solventu (rozpustidla).

 

Jednotkou v systému SI je mol na kilogram (mol kg-1) a jeho násobky.

 

Příklady použití v biologických vědách

 

Systém

Plazma

Vodný roztok

Komponenta

Sodný kation

Chlorid sodný

Druh veličiny

Molalita

Molalita

Jednotka

mmol/kg

mmol/kg

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

Poznámka 1

Molalita se liší v definici od  látkového obsahu a látkové koncentrace , ve kterých se hmotnost, resp. objem ve jmenovateli vztahuje k systému nebo směsi, zatímco u molality se vztahuje pouze k rozpustidlu (solventu).

 

Poznámka 2

Jde o veličinu nezávislou na teplotě a tlaku. Tato vlastnost ji upřednostňuje před používáním látkové koncentrace, např. při popisu složení roztoků metodou snížení bodu tuhnutí. Podobné výhody má látkový obsah (substance content).

 

Poznámka 3

Mohou-li nastat pochybnosti, je nutné určit entitu solutu.

 

Poznámka 4

Za předpokladu, že jsou známé všechny chemické látky ve směsi, je možné konvertovat molalitu na látkový podíl (substance fraction), který má pro fyzikální chemii centrální význam.

 

Poznámka 5

Molalita se často nesprávně zaměňuje s molaritou, což jest starý název pro látkovou koncentraci. 

 

Poznámka 6

Jednotka mosmol nepatří mezi jednotky doporučené v rámci systému SI.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 213 – 215.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor