OSN-SAbstraktOSN-E

Látkový obsah je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI hmotnost a látkové množství. Příkladem obvykle používané jednotky je mol na kg a jeho násobky.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Látkový obsah (substance content) je druh veličiny s rozměrem L0M-1T0I0Θ0J0N = M-1N

 

Látkový obsah komponenty B v systému 1 je látkové množství komponenty dělené hmotností systému.

 

Jednotkou v systému SI je mol na kilogram (mol kg-1) a jeho násobky.

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Stolice

Komponenta

Sodný kation

Druh veličiny

Látkový obsah

Jednotka

mmol/kg

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Poznámka 1

Jde o veličinu nezávislou na teplotě a tlaku, takže má některé výhody proti látkové koncentraci. Poskytuje vyšší informaci než hmotnostní podíl.

 

Poznámka 2

Pro čistou chemickou substanci je látkový obsah roven hmotnostnímu látkovému množství (massic substance), která je reciproční k molární hmotnosti (molar mass).

 

Poznámka 3

Látkový obsah se často nesprávně zaměňuje s molalitou. U látkového obsahu a  látkové koncentrace   se hmotnost, resp. objem ve jmenovateli vztahuje k systému nebo směsi, zatímco u  molality se vztahuje pouze k rozpustidlu (solventu).

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 213 – 215.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor