Buněčné a strukturální proteiny jsou klasifikovány na základě morfologického modelu dle výskytu ve struktuře buněčných membrán (plazmatické a jednotlivých organel), cytoskeletu, extracelulární matrix a

eventuálně specificky v jednotlivých organelách. Vzhledem ke komplexnosti živého systému buňky, kdy ve skutečnosti mnohdy není možné striktně vymezit lokalizaci, někdy i funkci jednotlivých proteinů, je tento přístup limitován ve svých možnostech. Analytické stanovování v této kapitole uvedených látek pro diagnostiku onemocnění je výjimečné, ovšem role, kterou hrají v  biochemických a patobiochemických procesech, je klíčová.

 

Obecné schéma morfologických komponent buňky


 

 

Proteiny  membrán 

Integrální

 

Aquaporin-1, Aquaporin-2, Band-3 protein, Glykoforin A, PTHR1, PTHR2

Periferní

Např. proteiny cytoskeletu, enzymy – viz příslušné kapitoly

Cytoskelet

 

Mikrofilamenta a a asociované proteiny

Aktin, Anykrin, Dystrofin, Filamin A, Gelsolin, Myosin, Spektrin

 

 

Intermediární filamenta

 

Cytokeratiny typ I, typ II, Desmin, Gliální fibrilární kyselý protein, proteiny Neurofilament, Nestin, Vimentin

 

Mikrotubuly

 

tubulin alfa, beta

asociované proteiny: MAPs, Dynein, Kinesin

Extracelulární matrix

 

Kolagen, Elastin, Fibronektin, Laminin, Nidogen

 

Jádro (nucleus)

 

 

Cyklin 1, 2, TRF 1, 2

Jadérko (nucleolus)

 

 

Importin beta; Emerin; Lamin A,C

 

Lyzosom

 

 

LAMP-1

 

Další informace

·         Aminokyseliny

·         Peptidy

·         Proteiny

 

Rejstřík

 

Jaroslav Masopust, Daniel Feřtek

.