OSN-SAbstraktOSN-E

Frakční exkrece amylázy (FE-AMS, používá se rovněž zkratka ACCR, Amylase-to-creatinine clearance ratio) se dříve využívala v situacích, kdy nebylo k dispozici stanovení pankreatické amylázy a FE-AMS informovala lépe o přítomnosti slinného typu AMS v plazmě nebo makroamylázového komplexu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Frakční exkrece amylázy

FE-AMS

 

OSN-SSynonymaOSN-E

ACCR

Amylase-to-creatinine clearance ratio

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

AMS

AMS v plazmě

Makroamylázový komplex

 

OSN-STextOSN-E

Princip využití FE-AMS je založen na nižší filtraci slinného izoenzymu alfa-amylázy ledvinami. Nízká hodnota FE-AMS je tedy přítomna při hyperamylázémii S-typu nebo při makroamylázémii. Výpočet má pouze orientační hodnotu.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, 2009-03-02