OSN-SAbstraktOSN-E

Veškeré informace o AMS v plazmě viz. text AMS v séru, údaje jsou shodné. Jako antikoagulant se doporučuje heparinát sodný. Nepoužívat EDTA a oxalát – váží Ca2+ přítomný v aktivním centru enzymu.

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

AMS

AMS v séru

Makroamylázový komplex

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Jako antikoagulant se doporučuje heparinát sodný. Nepoužívat EDTA a oxalát – váží Ca2+ přítomný v aktivním centru enzymu.

OSN-SLiteraturaOSN-E

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books-Verl.-Ges., Frankfurt/Main, 1998. ISBN 3-9805215-4-0

 

Vladimíra Kvasnicová