*p - zdravotní pojišťovna pacienta

Definice jedné zdravotní pojišťovny - současné nebo předchozí. Nelze použít pro vykazování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

cispoj

e

-10

1

číslo pojištěnce

(z průkazu pojištěnce vydaného českou zdravotní pojišťovnou)

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10 znaků

poznámky:

údaj přidělený českou zdravotní pojišťovnou;

pro zahraniční pacienty EU je nyní nutné řešit náhradním číslem a vyplněním euro_ide a stat_poj

(bude dořešeno v další verzi)

úprava délky od DS3.02.01

poznámka od DS3.07.01

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N,E,S

viz seznam hodnot

 

nové od DS 3.05.01

kodpoj

e

-4

1

kód české pojišťovny

(případně v SR slovenské)

číslo (znakově)

dle číselníku pojišťoven

poznámky:

1. číselník není součástí DS

2. viz kodpoj - poznámky

 

poznámka od DS3.07.01

typpoj

e

-2

?

typ pojištění (pro připojištění atd.)

viz seznam hodnot

 

nové od DS 3.11.06

stat_poj

e

-3

?

stát EU, v němž byl vydán průkaz pojištěnce

volný text

pokyny:

přepisuje se údaj z průkazu;

nyní bez kontrol

(bude dořešeno v dalších verzích)

nové od DS3.07.01

euro_ide

e

-20

?

číslo pojištěnce EU

volný text

pokyny:

přepisuje se údaj z průkazu;

nyní bez kontrol

(bude dořešeno v dalších verzích)

nové od DS3.07.01

dat_od

e

8

?

platnost pojištění od data

formát D

pokyny:

1. údaj z průkazu pojištěnce;

při výčtu minulých pojištění je údaj povinný, u současného pojištění nemusí být vyplněno

2. viz 01

 

dat_do

e

8

?

platnost pojištění do data

formát D

pokyny:

1. údaj z průkazu pojištěnce;

při výčtu minulých pojištění je údaj povinný, u současného pojištění nemusí být vyplněno

2. viz 01

 

a

e

 

?

adresa pojišťovny

 

poznámky:

fakultativní blok využívaný jen u neběžných pojišťoven

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku pojišťovny

formát DTS

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Poznámky, pokyny a další informace:

 

Slouží pro vytváření přehledu.

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

Indikace opravného sdělení:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

 

kodpoj

poznámky:

V ČR se uvádí kód české pojišťovny, v SR kód slovenské pojišťovny.

Pro možnost použití struktury na Slovensku byla délka kódu pojišťovny upravena na 4 znaky.

 

typpoj

seznam hodnot:

Typ pojištění:

1 = veřejné zdravotní pojištění,
2 = smluvní připojištění,
3 = cestovní zdravotní připojištění,
4 = pojištění EU a mezinárodní smlouvy

 

Poznámka: místo hodnoty "4" se mohou vyskytovat hodnoty '0W' nebo '0V'

 

01 - pokyny společné pro dat_od, dat_do:

Česká zdravotní pojišťovna, u které je pacient v konkrétním období pojištěn, vyplývá z intervalu dat_od - dat_do.

Zadávaný interval platí včetně hraničních datumů.

U aktuální pojišťovny nemusí být datumy vyplněny, ale při sdělování historie pojištění vyplněny být musí.

Poznámka: V DTD nemůže být závislost na formě sdělení definována! Ošetřuje IS.