*urf - obsah bloku urgentní informace - rizikové faktory

Urgentní informace o pacientovi - jeho významné rizikové faktory.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

u_rf

e

-255

1

rizikové faktory

volný text

pokyny:

viz u_rf - pokyny

 

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace údaje ”rizikové faktory”

 

pokyny:

viz autor - pokyny

změna od DS 3.01.01

dat_du

e

 

?

datum vzniku nebo diagnostikování tohoto rizikového faktoru

formát DT

nebo D

pokyny:

může být diagnostikováno opakovaně (potvrzení)

úprava formátu od DS3.07.01

dat_ak

e

 

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku rizikové faktory

formát DTS

 

 

ind_oprav_sd

a

 

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

 

přidáno od

DS 3.09.01,

povinné od

DS 3.10.01

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*urf

poznámky:

V budoucích verzích DS je předpokládána formalizace zápisu a připojení dalších informací. Je nezávislé na blocích an a dg .

 

urf

pokyny:

Každý rizikový faktor je uváděn v samostatném záznamu - blok se opakuje. Nepatří sem alergie - viz ua .

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)