*autor - autor zprávy nebo výsledku

Pracovník, který autorizoval výsledek nebo autor sdělení (dle kontextu). Sdíleno společně DS3 a DS4.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

-35

1

jméno autora (včetně titulů)

volný text

pokyny:

viz jmeno - pokyny

id_autor

a

-20

?

identifikace autora

volný text

pokyny:

viz id_autor - pokyny

nové od DS 3.16.01

odbornost

a

3

?

odbornost autora

[ODBORN] #

poznámky:

viz odbornost - poznámky

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

číslo

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové od

DS 3.17.05

DS 4.08.05

poznámky:

viz 01

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Poznámky k celému bloku:

 

Blok autor se vyskytuje v blocích:

dgz

lez

reakce

text

ua

uks

uot

urf

utm

vr (jen DS3)

ku_z_lab (jen DS4)

hodnoceni

z (jen DS3)

 

jmeno

pokyny:

Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).

 

Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD - př.: <autor> MUDr. Jan Pavel </autor>; je obsahem elementu.

 

Podle kontextu použití bloku se uvažuje autor sdělení nebo pracovník odpovědný za autorizaci.

V případě bloku vrb  se jedná o autora i autorizujícího - zde se (dosud) nerozlišuje.

Autor nemusí být současně garantem dat - viz též blok garant_dat .

Autor se nemusí být totožný s pracovníkem uvedeným v bloku is.

Pokud je třeba v bloku Z (DS3) specifikovat pracoviště autora, uvádí se v souběžném bloku pracoviste_autora. (V DS4 řešeno jinak.)

 

 

id_autor

pokyny:

Uvádí se volným textem. Vychází se z dohody komunikujících stran.

 

 

odbornost

poznamky:

Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR přebíraného od VZP (fakultativní).

 

 

01:

Poznámka:

Očekávají se další vhodné ID.

Blok je dosud společný pro DS3 i DS4, proto lze doplňovat položky jen s ohledem na obě verze DASTA.

 

*