*uks - obsah bloku urgentní informace - krevní skupina

Urgentní informace o pacientovi - jeho krevní skupina (z dokumentace).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ks_rh

e

-8

1/

krevní skupina v AB0 Rh(D) systému

[LUKSAB0] #!

pokyny:

1. exaktní zápis dle MTV ”KSAB0”

(pozor, znak ”nula”!)

2. viz ks_rh - pokyny

3. viz 02

 

krevskup

e

-3

/1

krevní skupina

volný text

pokyny:

1. viz 01

2. viz 02

poznámky:

běžný zápis volným textem typu např.: A1B, 0, atd.

 

rh

e

1

/?

rh faktor

volný text

pokyny:

1. viz 01

2. viz 02

poznámky:

běžný zápis jednoho znaku + nebo -

 

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace údajů ”krevní skupina”

volný text

pokyny:

viz autor - pokyny

změna od DS 3.01.01

dat_du

e

 

?

datum věrohodného zjištění k. s.

formát DT

nebo D

pokyny:

datum laboratorního vyšetření nebo datum věrohodného zjištění

nové od

DS 3.10.01

dat_ak

e

 

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku ”krevní skupina”

formát DTS

 

 

ind_oprav_sd

a

 

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

přidáno od

DS 3.09.01,

povinné od

DS 3.10.01

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*uks

pokyny k celému bloku:

Je nezávislé na případném sdělování krevní skupiny v rámci bloku v (vr)  - laboratorní výsledky (má jiný účel).

Pokud je současně sdělována informace o vyšetření krevní skupiny v rámci bloku vr, má tento údaj přednost před údaji v bloku uks.

 

Poznámka:

Blok je významný zejména pro některé IS praktických lékařů, které v této struktuře uchovávají informaci o krevní skupině.

(Nelze zrušit, je nutné zachovat - závěry z debaty DASTA 5/2012.)

 

 

ks_rh

pokyny:

Kódování je přebíráno z příslušné MTV NČLP - ”KSAB0”.  Takto jsou vydávány i výsledky z transfúzologické laboratoře.

Údaj je kontrolovaný proti internímu číselníku (vychází z MTV - ”KSAB0”). Tato forma sdělování je přednostní.

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

01 - pokyny společné pro krevskup, rh:

Zadává se dle běžných zvyklostí volným textem. Údaj není formalizovaný a není kontrolován proti číselníku.

Krevní skupina i rh faktor jsou zadávány odděleně, ale vždy současně (to musí zajišťovat také IS odesílatele - v popisu v tabulce tuto podmínku nelze vhodně symbolicky zapsat!). Přednostně je používána položka ks_rh.

 

02 - pokyny společné pro ks_rh, krevskup, rh:

Položky krevskup a rh byly zavedeny již v DS2.

Položka ks_rh  byla zavedena v DS3 a respektuje NČLP -  tvar sdělování výsledku v systému AB0 Rh(D) - používá se přednostně.

Protože méně sofistikované IS (nebo laboratoře) toto nemusí ještě umět, zůstávají k dispozici obě formy zápisu. Ke sdělení lze využít jednu z nich (přednostně exaktní ks_rh !).

DS4 respektuje dříve zavedený tvar a připouští zápis exaktní (ks_rh), anebo zápis volným textem (dvojice krevskup a rh).

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)