*an - anamnéza souhrnná neformalizovaná (pro DS4)

Souhrnná anamnéza společná pro všechny obory medicíny. Varianta pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

garant_dat

e

 

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

 

pokyny:

viz garant_dat - pokyny

přidáno od verze DS 3.01.01

text

e

 

1

obsah anamnézy souhrnné,

vlastní text

 

pokyny:

viz text - pokyny

 

dat_ak

e

 

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

nevyužívá se, předpřipraveno

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace anamnézy společné

formát DTS

pokyny:

viz dat_ab - pokyny

od verze DS 3.01.01  podmíněná povinnost

 

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

V DS3 řešeno stejnojmenným blokem jiné struktury, v DS4 zjednodušeno - řešeno především cestou příslušných KU.

 

garant_dat

pokyny:

Údaj je z hlediska DS4 fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Autor textu je uváděn v rámci bloku text (volným textem).

 

text

pokyny:

Uvádí se souhrnná anamnéza dle obvyklých zvyklostí v medicíně s obvyklou strukturou zápisu a zkratkami.

Vychází se z předpokladu, že tato anamnéza je společně sdílena všemi obory medicíny - “společná anamnéza”.

Nepatří sem speciální anamnestické texty  (například psychiatrické) - není-li uživatelem požadováno jinak.

Konkrétní anamnéza vázaná např. ke konkrétní hospitalizaci je sdělována prostřednictvím bloku z !

Informace k realizaci bloku - viz text.

 

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! Autor je vždy uváděn v rámci bloku text. Fakultativně lze využívat i garant_dat.

 

dat_ab

pokyny:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP").