*garant_dat - garant ručící za kvalitu bloku odesílaných dat

Pracovník, který je garantem posílaných dat při domluvené kontrolované komunikaci. V některých IS jsou data příjemcem akceptována jen při uvedení očekávané osoby z množiny příjemcem očekávaných osob.

Společně sdíleno DS3 a DS4.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

-35

1

jméno garanta (včetně titulů)

 

volný text

pokyny:

viz jmeno - pokyny

 

 

id_garant

a

-20

1

identifikace garanta

volný text

pokyny:

viz id_garant - pokyny

v DS 3.02.02 upraven kód dle DTD (původní chybný byl "identifikace")

odbornost

a

3

?

odbornost garanta

[ODBORN] #

pokyny:

viz odbornost - pokyny

 

 

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

číslo

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové od

DS 3.17.05

DS 4.08.05

 

 

 

 

 

 

poznámky:

viz 01

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*garant_dat

poznámky k celému bloku:

Garant nemusí být přímým autorem dat - viz blok  autor .

 

Blok garant_dat se vyskytuje v blocích:

 

dasta (DS3)

dasta (DS4)

an (DS3)

an (DS4)

ku_z  (DS4)

z  (DS3)

v (DS3)

u (DS3, DS4)

lek (DS3, DS4)

oc  (DS3, DS4)

zzs_luzka (DS4)

zzs_vl_z (DS4)

 

Jméno je součástí elementu - př.: <garant_dat> MUDr. Jan Pavel </garant_dat>; je obsahem elementu.

 

 

jmeno

pokyny:

Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).

Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD.

 

id_garant

pokyny:

Uvádí se volným textem. Vychází se z dohody komunikujících stran.

 

odbornost

pokyny:

Uvádí se údaj z číselníku odborností vydávaného ÚZIS ČR (přebíraného od VZP).

 

01:

Očekávají se další požadované ID.

Blok je společný pro DS3 i DS4, proto lze doplňovat položky jen s ohledem na obě verze DASTA.

*