*dg - diagnózy trvalé a přechodné

Informace o trvalých a přechodných diagnózách.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

dgz

e

 

+

diagnózy

 

 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku

formát DTS

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, hodnoty, poznámky:

 

*dg

poznámky k celému bloku:

1. Blok nemá vazbu na urgentní informace u, které mají jiný význam a použití (informace mohou být duplicitní).

2. Blok není využíván laboratořemi k automatickému hodnocení výsledků vyšetření - tam je používán speciální způsob sdělování diagnóz (informace mohou být duplicitní).

3. Blok nemá vazbu na blok pracovních neschopností pn, které mají jiný význam a použití (informace mohou být duplicitní).