*dgz - obsah bloku diagnózy trvalé a přechodné

Informace o jedné trvalé nebo přechodné diagnóze.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_dg

a

1

1

typ diagnózy

”T, P”

viz seznam hodnot

poznámky:

viz typ_dg - poznámky

 

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N,E,S,U

viz seznam hodnot

pokyny:

viz ind_oprav_sd - pokyny

od 3.16.01 nová hodnota „U“

diag

e

 

1

kód diagnózy

 

 

 

dat_du

e

 

?

datum zjištění diagnózy

formát D

nebo MR, R

pokyny:

viz dat_du - pokyny

 

dat_up

e

 

?

datum ukončení platnosti diagnózy

formát D

povinné pro ind_oprav_sd = U

nové od 3.16.01

spec_dg

e

-120

?

specifikace diagnózy

volný text

pokyny:

viz spec_dg - pokyny

prodlouženo z max 50 zn od DS 3.05.01

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace údaje o diagnóze

 

pokyny:

viz autor - pokyny

změna od DS 3.01.01

dat_vb

a

 

?

datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

formát DTS

 

nové od 3.16.01

 

SEMAFOR_DS3[DTD]     [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:

 

typ_dg

seznam hodnot:

Typ diagnózy:

T = trvalá

P = přechodná (= implicitní)

 

poznámky:

Pokud by informace nebyla dostupná (např. při automatickém zpracování z databáze), zvolí se “P”.

Pojem "trvalá diagnóza" vychází ze současné praxe AIS a NIS - dg., kterou má klient přiřazenu dlouhodobě nebo trvale (diabetes, alergie, hypertenze aj.).

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

U = ukončení platnosti diagnózy

 

pokyny:

V případě uvedení hodnoty „U“ je povinné sdělit dat_up (datum ukončení platnosti).

 

dat_du

pokyny:

Datum může být uváděno ve formátech : D, MR nebo R (viz dat_ ).

Pokud není datum známo, není element uveden.

 

spec_dg

pokyny:

Text “specifikace diagnózy” se musí nutně vázat k uvedené diagnóze! Za správnost ručí autor.

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!