*fa - výkony fakturované

Výčet výkonů fakturovaných přímému plátci nebo jiné organizaci.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_du

e

 

1

datum vystavení faktury

 

formát D

 

 

dat_ds

e

 

1

datum splatnosti faktury

 

formát D

 

 

stav

a

1

1

stav faktury

 

”P,V,N”

viz seznam hodnot

 

 

fakt_cast

e

-10

1

fakturovaná částka

 

číslo (znakově)

Poznámky:

částky jsou uváděné v národní měně

 

hraz_cast

e

-10

?

uhrazená částka

 

číslo (znakově)

Poznámky:

částky jsou uváděné v národní měně

 

cislo

a

-10

?

číslo faktury

 

libovolný text

 

 

faz

e

 

*

obsah bloku faktura

 

 

 

 

pozn

e

-255

?

poznámka nebo specifikace

 

 

 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku faktury

formát DTS

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]     [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:

 

stav

seznam hodnot:

P = uhrazeno přímou platbou

V = vystaveno pro úhradu

N = neproplaceno (fakturu proplatí odesílateli příjemce a přeúčtuje ji pacientovi)