*faz - obsah bloku výkony fakturované

Výkon fakturovaný přímému plátci nebo jiné organizaci.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

indikace

a

1

1

indikace

”I,C,P,Z,X”

viz seznam hodnot

pokyny:

viz 01

poznámky:

forma úhrady

 

polozka

a

1

1

typ položky dle pravidel VZP

"V,1,2,3,4"

viz seznam hodnot

pokyny:

položky určené pouze pro ČR

 

dat_du

e

 

?

datum výkonu

 

formát D

pokyny:

viz 01

 

diag

e

 

?

diagnóza pro výkon

[Mkn10_5] #

pokyny:

1. viz diag - pokyny

2. viz 01

poznámky:

1. číselník MKN-10 není součástí DS

 

kod_vykonu

a

5

?

kód výkonu

 

pokyny:

viz 01

poznámky:

1. dle metodiky VZP

2. dle metodiky ZZP a VšZP

 

lok_zubu

a

-4

 

?

lokalizace zubu

 

pokyny:

viz 01

poznámky:

dle metodiky VZP

(3 a 4 pozice není dosud využita)

 

množstvi

a

-12

?

množství (pouze pro ZUM)

číslo ve tvaru ”8.3”

pokyny:

položky určené pouze pro ČR

pokyny:

dle metodiky VZP

 

cena

a

-8

?

cena v Kč (pouze pro ZUM)

 

 

pokyny:

položky určené pouze pro ČR

pokyny:

dle metodiky VZP

 

kod_lab

a

4

?

kód laboratoře (pouze pro protetiku)

 

 

pokyny:

položky určené pouze pro ČR

pokyny:

dle metodiky VZP

 

sr_cito

a

1

?

příznak ”cito” vyšetření

(SR)

písmeno ”C”

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

sr_nahrady

a

-2

?

kód náhrady

(SR)

01, 02,...

Z, S

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

sr_kod_lek

a

6

?

kód podávaného léku, kód SZM

(SR)

 

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

sr_mnozstvi

a

-9

?

množství

(SR)

číslo ve tvaru

”6.2”

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

sr_cena

a

-9

?

cena v €

(SR)

číslo ve tvaru

”6.2”

pokyny:

položky určené pouze pro SR poznámky:

dle metodiky ZZP a VšZP

 

pozn

e

-255

?

text k faktuře, poznámky

 

volný text

pokyny:

viz 01

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]     [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*faz

pokyny k celému bloku:

Bloky faktur neslouží k fakturování.

Jejich hlavní význam spočívá v předávání dat potřebných pro manažerské informační systémy.

                                                               

indikace

seznam hodnot:

I = úhrada ZP

C = částečná úhrada ZP

P = úhrada pacientem dle privátní ceny

Z = úhrada pacientem dle ceny ZP

X = bez úhrady

 

polozka

seznam hodnot:

V = výkon

1 = lék jako ZUM

2 = individuální lék

3 = PTZ

4 = protetika

 

diag

pokyny:

U diagnózy se uvádí údaj z číselníku Mkn10_5, ale je zadáván formou volného textu ve tvaru Yxxxx, Yxxx nebo Yxx  - kontrola s ohledem na číselník se zde neprovádí.

 

01 - pokyny společné pro indikace, dat_du, diag, kod_vykonu, lok_zubu, pozn:

Položky používané v ČR i SR - význam položky je totožný, metodika může být různá (metodiku DS neřeší)

Kód výkonu lze použít i ve Slovenské republice  dle Liečebného poriadku platného od 1.10.1997.