Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPFH

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník formátů hodnot.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Formát hodnot

Využívá se v blocích DS

vr a odvozeně též vrn, prepocet a vrs_h

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPFH

Poznámka

 

 

Popis:

Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP a nálezových bloků DS.

Číselník definuje kódování formátů pro zobrazování hodnot v nálezech prostřednictvím nálezových bloků.

Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis i [LCLPPOL] - popis.

Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

 

Stěžejní využití je v bloku vr, kde jsou na základě atributu “typpol_fh” zařazovány příslušné odpovídající nálezové bloky.

V bloku vrn je nepřímo využíván k určení formátu sdělované hodnoty (počet desetinných míst nebo titr).

 

Podrobněji - viz:

Typy položek NČLP z hlediska formátů hodnot

Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"