Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPMTV

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník matic MTV

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Matice textových výsledků (MTV)

Využívá se v blocích DS

hlavně pro nálezové bloky: vrf a vrs

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPMTV

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPMTV

Poznámka

obsahuje i lokální názvy

 

Popis:

Číselník má dvě úrovně - definici vlastní matice MTV a v rámci této matice definici jejího obsahu.

 

V maticích textových výsledků jsou uloženy formalizované texty, které se zobrazují v nálezech.

V jednotlivých maticích (MTV) může být libovolný (vhodný) počet textů (obsahů MTV).

V nálezových blocích DS (např. vrf a vrs) jsou příslušné texty sdělovány prostřednictvím klíče KLICO, fakultativně mohou být zasílány také přímo tyto názvy (“hodnoty výsledku textem”) N32O nebo N32OL.

Ke každému z textů (obsahu) může být připraven lokální text (na počátku je národní i lokální text totožný).

 

Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy formalizovaných textů a zobrazovat je.

Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům).