Obsah číselníku MTV

nevyplněno.
X Stav materiálu - všeobecné texty
BP Stav materiálu - krev a plazma všeobecně
SP Stav materiálu - sérum a plazma všeobecně
HEMOL Stav materiálu - hemolýza
IKTER Stav materiálu - ikterita
CHYL Stav materiálu - chylozita
UA Stav materiálu - moč a amniová tekutina všeobecně
CSF Stav materiálu - likvor všeobecně
BIOP Stav materiálu - biopsie všeobecně
CALC Výpočtové vztahy
ODBER Typy odběrů pro potřebu interpretačních škál
DIETA Typy diet pro potřebu interpretačních škál
KVAL Kvalitativní a semikvantitativní testy
ELFO Elektroforéza
USED Močový sediment
K0 Konkrementy - složky
K1 Konkrementy - tvary
K2 Konkrementy - barvy
K3 Konkrementy - jádro
K4 Konkrementy - řez
K5 Konkrementy - povrch
K6 Konkrementy - počet jiný
AMYL1L2 Alfa-amyláza (genetická klasifikace)
FTABS Funkční testy absorpce - hodnocení
FTSEKRELFunkční testy sekrece a eliminace - hodnocení
FTFRAG Funkční testy - fragilita kapilár
FTAGREGTFunkční testy - agregace trombocytů
FTTEG Funkční testy - trombelastogram
FTOSMREZFunkční testy - osmotická rezistence erytrocytů
ERCTYP Erytrocyty - typ
ERCT Erytrocyty - tvar
ERCP Erytrocyty - popis
LKCP Leukocyty - popis
LKCS Leukocyty - stav
LKCRZ Leukocyty - reaktivní změny
PLTP Trombocyty - popis
PLTS Trombocyty - stav
BV Buňky - výskyt
KSAB0 Krevní skupiny v AB0 Rh (D) systému
KOMPAT Kompatibilita krve dárce a příjemce
RH Fenotyp Rh systému
ERAG Antigeny erytrocytů, povrchové
ERAB Antierytrocytární protilátky
ATML Antimikrobiální látky
SEZ Stupeň epidemiologické závažnosti
FT Funkční testy - pointry
TANNMM Tanner-prsní žláza
TANNPUB Tanner-pubické ochlupení
CYTCERV Cytologie - gynekologie