Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPVZNK

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Vznik

Využívá se v blocích DS

v mnoha blocích pro objednávání (lo a s lo svázané)

a sdělování (vr) formalizovaných položek

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPVZNK

Poznámka

 

 

Popis:

Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP.

Číselník definuje základní kategorie položek dle jejich vzniku anebo zpracování.

Nejvíce zastoupenou a podrobně řešenou kategorií jsou položky mající vznik = M (měřené).

 

Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis (DSBACne však v LCLPPOL).

Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

 

Podrobněji - viz: 

Typy položek NČLP z hlediska vzniku, popis

Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"