Označení číselníku (souboru) v DS

LCLPSKAL

Název číselníku (souboru) v DS

Interpretační škály k položkám - lokální škály.

Menu v  v programu ČLP

Škály

Označení v  menu v programu ČLP

Škály lokální

Využívá se v blocích DS

skala a  vrn (nepřímo)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku LCLPSKAL

Obsah číselníku

obsah číselníku LCLPSKAL

Poznámka

 

 

Popis:

Interpretační škály (referenční meze) lokální. Využívá DS i spolupracující LIS.

Může být poskytován IS, kterým příslušná laboratoř zasílá výsledky.

Při vytváření lokálních škál může být jako vzorový zdroj (inspirace) využíván číselník [NCLPSKAL].

 

Upozornění:

Horní věková hranice pro zadávání je 99 roků, tj. 36160 dnů.

Starší pacient je interpretován jako pacient o stáří 99 roků (36160 dní).

V informačním sytému nutno patřičně ošetřit!