*vystavil - informace o pracovníkovi, který žádost vystavil

Informace o pracovníkovi, který žádost vystavil. Využívá se pouze v DS3.

 

{distribuováno od verze 3.11.06}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod

a

-12

?

identifikační číslo zdravotnického zařízení žádajícího pracoviště

 

Poznámka:

dle vnitřních pravidel IS odesilatele

 

jmeno

e

-255

?

jméno a příjmení žádajícího lékaře

volný text

 

 

 

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

číslo

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové od

DS 3.17.05

 

SEMAFOR_DS3[DTD]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*vystavil

Podle konkrétních podmínek lze zadat pouze kód pracovníka, pouze jméno pracovníka nebo vyplnit oba údaje.

Fakultativní informace o pracovníkovi, který žádost fyzicky vystavil.

Neváže se k informaci o žadateli z hlediska pravidel ZP - viz blok  zadatel.

Blok je volán pouze z bloku zon - pouze pro DS3.