*zon - žádosti a objednávky

Žádosti a objednávky realizované volným textem. Výsledek bude sdělován v bloku z volným textem.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

urg

a

1

?

urgentnost požadavku

 

[LOUP] #

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = R

 

duv_objed

a

-2

?

důvod objednávky

 

[LODO] #

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = B

2. viz duv_objed - pokyny

 

prijeti

a

1

?

potvrzení přijetí požadavků

 

[LOPPP] #

viz obsah číselníku

pokyny:

1. implicitně = N

2. viz prijeti - pokyny

 

dat_du

e

 

1

datum a čas události (žádosti)

formát DTS

pokyny

viz dat_du - pokyny

 

zadatel

e

 

?/

údaje o žadateli

 

 

pokyny:

1. jen pro ČR

2. viz zadatel - pokyny

 

zadatel_sk

e

 

/?

údaje o žadateli - SR

 

 

pokyny:

1. jen pro SR

2. viz zadatel_sk - pokyny

 

vystavil

e

 

?

údaje o pracovníkovi, který žádost vystavil

 

 

nové od DS 3.11.06

dgz

 

e

 

*

blok diagnózy vázaný k žádosti

 

pokyny:

diagnózy, které se váží k této žádosti

nové od DS 3.11.06

oznaceni_z

a

-15

1

označení žádosti v IS odesílatele - žadatele

volný text

pokyny:

1. bude vráceno se žádanou zprávou

2. viz oznaceni_z - pokyny

 

storno

a

1

?

storno žádosti s daným označením ”oznaceni_z”

A, N

pokyny:

1. implicitně "N"

2. viz storno - pokyny

 

text

e

 

?

předmět žádosti

 

volný text

pokyny:

viz text - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číelníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*zon

pokyny k celému bloku:

Blok slouží k realizaci objednávek zpráv textových lékařských a vyšetření sdělovaných volným textem. Je užíván jen v DS3.

V bloku se nepracuje s položkami NČLP.

 

Na základě této žádosti bude zaslána zpráva (za pomoci bloku z), jejíž  ”typ žádosti o zprávu” bude = E a bude v ní vracen datum a čas události ”dat_du” a ”oznaceni_z”.

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost:

S = vše je jen statim

K = statim i rutina

R = vše je jen rutina

 

duv_objed

obsah číselníku LODO:

Důvod objednávky:

B  = běžná objednávka

P  = preventivní vyšetření

S  = screeningové vyšetření

E  = epidemiologická studie

UZ = zhoršení stavu

UP = neodkladné přijetí

UO = po operaci

D  = dlouhodobé sledování

V  = výzkum

 

pokyny:

Je nutné realizovat úmluvu mezi komunikujícími IS, jak má být chápána ”běžná” objednávka.

 

prijeti

obsah číselníku LOPPP:

Potvrzení přijetí požadavků:

N = nepotvrzovat

P = potvrzovat elektronickou cestou

 

pokyny:

V případě potvrzování elektronickou cestou bude po přijetí zaslán blok z se ”stavem rozpracování zprávy” = Z (zařazeno ke zpracování).

 

dat_du

pokyny:

Datum a čas události.

Při sdělování zprávy formalizované (blok z), vzniklé na základě této žádosti, bude tento ”datum a čas události” vracen v položce ”datum a čas založení zprávy” (dat_du).

Informace, které z hlediska interpretací spolu logicky souvisejí, jsou navázány ke stejnému času - tj. ”datum a čas události”.

 

zadatel, zadatel_sk

pokyny:

Údaje o žadateli jsou nutné pouze pro vykazování - pak je sdělení údajů povinné. Jinak nemusí být vyplňováno.

Je nutné realizovat úmluvu mezi komunikujícími IS, jak má být sdělováno.

 

oznaceni_z

pokyny:

Libovolná informace, kterou si odesílající IS uschovává v IS příjemce a která je mu vracena zpět v případě potvrzování přijetí požadavků nebo při elektronickém řešení kolizí nebo při sdělování zprávy neformalizované z. Položka je povinná!!

 

storno

pokyny:

Žádost o stornování žádosti již dříve zaslané touto cestou - identifikace se provede dle pacienta, času události a oznaceni_z.

 

Při příchodu ”žádosti o storno” by měl IS příjemce:

·          provést automatické storno přijaté žádosti, pokud její zpracovávání nebylo dosud započato.

·          neprovádět žádnou automatickou akci s žádostí, pokud její zpracování již bylo započato  (byť by se jednalo jen o její zaplánování); může být zařazen dotaz na obsluhu a dle odpovědi lze storno realizovat nebo ignorovat.

 

V případě přijetí žádosti o storno a realizace požadavku na stornování žádosti bude vydána zpráva

se ”stavem rozpracování zprávy” = V (vyřazeno ze zpracování na podkladě žádosti).

 

V případě nepřijetí žádosti o storno bude vydána zpráva

se ”stavem rozpracování zprávy” = O (stornování žádosti odmítnuto, již se žádost zpracovává)

 

Odesilatel nemůže tento způsob storna považovat dosud za dostatečný!

Zde bude nutné dořešit právní stránku akce. Bude připraveno do další verze DS.

 

text

pokyny:

Předmět žádosti je zapsán volným textem. Viz blok text .