OSN-SAbstraktOSN-E

Hmotnost k výšce u dětí je ukazatel eutrofie, údaje se porovnávají s populačními tabulkami.

 

OSN-STextOSN-E

Definice

Hmotnost k výšce je číselně nebo graficky vyjádřený vztah tělesné hmotnosti a tělesné výšky.

 

Pediatrické aspekty

Již u starších kojenců a všech dalších vyšších věkových kategorií - stejně jako u dospělých - doporučujeme hodnocení tělesné hmotnosti vzhledem k tělesné výšce , které doporučujeme zcela jednoznačně preferovat (pro všechny věkové kategorie) před hodnocením tělesné hmotnosti vzhledem k věku.

 

 

Pokud se nejedná o zřejmou "konstituční astenii" jinak zdravého dítěte (= dítě, které má dlouhodobě normální hodnoty přírůstků tělesné hmotnosti a jehož matka, otec či oba rodiče mají podváhu), jsou jedinci pod desátým percentilem hmotnosti k výšce plně indikováni k odborným vyšetřením.

 

Specifickou pediatrickou skupinou jedinců s významnou podváhou jsou v současnosti pacientky s mentální anorexií (či mentální bulimií), kde antropometrickým ukazatelem v.s. patologické situace je hmotnost k výšce pod 10. percentilem. "Propad" pod empirický desátý percentil hmotnosti k výšce je u postmenarcheální dívky téměř obligátně spojen se vznikem sekundární amenorey, 10.percentil H/V je pro pubescentku jistě rizikovou hodnotou.

 

Podváha nižší než 10. percentil H/V, např. u dětských pacientů se závažnou neurologickou anamnézou, je téměř vždy spojena (vedle deficitu tuku) se svalovou hypotrofií a podprůměrnou hmotností mozku (viz Obvod frontookcipitální).

 

U celé řady onemocnění je důležité specifikovat tělesnou hmotnost ve smyslu orientačního zhodnocení tělesného složení, tj. stanovit podíl kosterního, svalového a tukového kompartmentu na tělesné hmotnosti. (Nadváha je někdy svalovou nadváhou sportujícího jedince, jindy tukovou nadváhou jedince obézního - obě hodnoty tělesné hmotnosti mohou být přitom numericky shodné. Srovnejte též např. tukovou podváhu pacientky s mentální anorexií a svalovou podváhu dlouhodobě imobilního pacienta apod. Uvedené rozdíly je nutné respektovat především v kontextu léčby, tréninku, realimentace apod.).

Rozvoj tělesné hmotnosti dítěte stejně jako tělesné délky a výšky, je zcela nezbytné posuzovat průběžně - i zde má zcela zásadní význam grafické sledování: na průběžně vytvářené křivce nemůže uniknou patologický pokles či patologický vzestup tělesné hmotnosti.


Hmotnost k výšce, chlapci, 0 - 3 r.
CAV 1991


Hmotnost k výšce, chlapci, 3 - 15.5 r.
CAV 1991


Hmotnost k výšce, chlapci, 15.5 - 18 r.
CAV 1991


Hmotnost k výšce, dívky, 0 - 3 r.
CAV 1991


Hmotnost k výšce, dívky, 3 - 14.5 r.
CAV 1991


Hmotnost k výšce, dívky, 14.5 - 18 r.
CAV 1991Hmotnost k výšce, chlapci, 0 - 15.5 r.
CAV 1991

Tělesná hmotnost (kg)


Tělesná výška

x

SD logaritmů

45.0 cm

2.7

0.066

50.0 cm

3.4

0.129

55.0 cm

4.4

0.138

60.0 cm

5.6

0.130

65.0 cm

6.9

0.117

70.0 cm

8.4

0.108

75.0 cm

9.8

0.102

80.0 cm

11.0

0.097

85.0 cm

12.1

0.094

90.0 cm

13.2

0.093

95.0 cm

14.4

0.090

100.0 cm

15.8

0.090

105.0 cm

17.2

0.090

110.0 cm

18.7

0.091

115.0 cm

20.4

0.097

120.0 cm

22.4

0.101

125.0 cm

24.6

0.107

130.0 cm

27.1

0.112

135.0 cm

29.9

0.116

140.0 cm

33.0

0.125

145.0 cm

36.5

0.136

150.0 cm

40.3

0.141

155.0 cm

44.1

0.137

160.0 cm

48.1

0.134

165.0 cm

52.8

0.132

170.0 cm

57.4

0.125

175.0 cm

61.5

0.120

180.0 cm

65.5

0.117

185.0 cm

69.2

0.122

190.0 cm

73.1

0.158


Hmotnost k výšce, chlapci, 15.5 - 18 r.
CAV 1991

Tělesná hmotnost (kg)


Tělesná výška

x

SD logaritmů

160.0 cm

51.2

0.153

165.0 cm

56.4

0.139

170.0 cm

60.8

0.125

175.0 cm

65.1

0.119

180.0 cm

68.8

0.114

185.0 cm

72.5

0.113

190.0 cm

76.6

0.115

195.0 cm

80.7

0.108

200.0 cm

86.1

0.108


Hmotnost k výšce, dívky, 0 - 14.5 r.
CAV 1991

Tělesná hmotnost (kg)


Tělesná výška

x

SD logaritmů

45.0 cm

2.7

0.096

50.0 cm

3.3

0.114

55.0 cm

4.3

0.122

60.0 cm

5.5

0.119

65.0 cm

6.9

0.110

70.0 cm

8.2

0.103

75.0 cm

9.5

0.099

80.0 cm

10.7

0.096

85.0 cm

11.7

0.094

90.0 cm

12.9

0.089

95.0 cm

14.1

0.087

100.0 cm

15.5

0.090

105.0 cm

17.0

0.093

110.0 cm

18.5

0.098

115.0 cm

20.2

0.101

120.0 cm

22.2

0.106

125.0 cm

24.4

0.116

130.0 cm

26.9

0.124

135.0 cm

29.7

0.131

140.0 cm

32.7

0.137

145.0 cm

36.0

0.144

150.0 cm

39.9

0.147

155.0 cm

44.3

0.144

160.0 cm

48.7

0.141

165.0 cm

53.1

0.136

170.0 cm

57.0

0.135

175.0 cm

60.4

0.126

180.0 cm

63.2

0.140

185.0 cm

65.7

0.158


Hmotnost k výšce, dívky, 14.5 - 18 r.
CAV 1991

Tělesná hmotnost (kg)


Tělesná výška

x

SD logaritmů

150.0 cm

47.7

0.150

155.0 cm

50.6

0.130

160.0 cm

53.4

0.124

165.0 cm

56.4

0.119

170.0 cm

59.6

0.117

175.0 cm

62.6

0.112

180.0 cm

66.0

0.107

185.0 cm

72.3

0.151


Literatura

Bláha, P. a kol.: V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže v roce 1991 (České země) - vybrané antropometrické charakteristiky. Čsl. pediatrie 48, č.10, 1993, 621-630.

Lesný, P., Krásničanová, H.: "Růst 1" - program pro počítačové hodnocení růstových dat. Česko-slovenská pediatrie Suppl. 1, 51, 1996, 43.

Lesný, P., Krásničanová, H.: "Růst 2" - program pro sledování růstu dětí. Novo Nordisk a Maxdorf Praha 1998.

Lhotská, L. a kol.: V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 1991 (české země). Antropometrické charakteristiky. SZÚ Praha 1993.

Šrajer, J., Prokopec, J., Bláha, P., Šrajer, J.ml., Krásničanová, H.: Sekulární změny tělesné výšky, tělesné hmotnosti a BMI českých kojenců, dětí a mládeže v letech 1951 - 1991. Čsl. pediatrie č.5, 1998.

Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého. Centrum národní podpory zdraví a Ministerstvo zdravotnictví 1995 (1.verze), 1996 (2.verze), 2000 (3.verze).


 

Další informace

Pediatrická auxologie

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová