OSN-SAbstraktOSN-E

Hodnocení pubického ochlupení u adolescentů podle Tannera je ukazatelem průběhu puberty u dívek a chlapců.

 

OSN-STextOSN-E

Celosvětově užívanou metodou pro hodnocení průběhu fyzické puberty je klasifikace jejích jednotlivých stadií "podle Tannera". Britští autoři standardizovali jednotlivé fáze rozvoje pubického ochlupení v pubertě a zavedli pětistupňovou škálu pro jejich hodnocení. Stupně vývoje se u konkrétního jednotlivce porovnávají s vizuálními standardy PH1 - PH5 (angl. pubic hair). Skórem jedna se označuje prepubertální stadium, pětkou se hodnotí adultní situace. Slovní charakteristiku a ilustrace jednotlivých stadií pubického ochlupení uvádíme v tabulce a schématu.

 

PH1 - Prepubertální stadium, žádné pubické ochlupení.

PH2 - Sporý nárůst delšího, slabě pigmentovaného chmýří, rovného nebo mírně zvlněného, především na bazi penisu nebo podél labií.

PH3 - Značně tmavší, hrubší a více zkadeřené ochlupení, které se rozšiřuje řídce přes symfýzu.

PH4 - Již ochlupení adultního typu, plocha pokrytá ochlupením je ale ještě značně menší než v dospělosti.

PH5 - Adultní ochlupení v množství i kvalitě. Klasický femininní vzorec má horizontální ohraničení. Později se u některých jedinců (obě pohlaví) vytváří ochlupení vnitřní strany stehen či ochlupení podél linea alba nad bazí obráceného trojúhelníku (charakteristický maskulinní vzorec


Pubické ochlupení u dívek

Sporé ochlupení podél labií (PH2) se objevuje u většiny dívek až po vytvoření prsního poupěte (stadium M2 – viz Prsní žláza), v průměru krátce po jedenáctém roce života. V následujícím roce, jímž je rok nejvyšší růstové rychlosti (tzv. růstový výšvih) ochlupení v průměru skórovat trojkou (PH3), v roce menarché již čtyřkou (PH4). Délka trvání období mezi iniciálním a adultním ochlupením je ve srovnání s rozvojem prsů kratší a trvá zhruba dva a půl až tři roky. Stadium PH5, klasický femininní vzorec ochlupení s horizontálním ohraničením, dosahuje dívka v průměru ve čtrnácti letech, resp. jeden rok po menarché. Asi u deseti procent ženské populace následuje stadium PH6 (rozšíření nad horizontální hranici podél linea alba a/nebo na vnitřní stranu stehen), které však již nemá vazbu na pubertu.

 

 

Pubické ochlupení u chlapců

Iniciální pubické ochlupení (PH2) se u většiny chlapců objevuje krátce po dvanáctém roce života, resp. záhy po dosažení iniciálního pubertálního testikulárního objemu čtyř mililitrů (viz Varle levé, Varle pravé). V roce nejvyšší růstové rychlosti (v průměru ve čtrnácti letech) má chlapec již ochlupení téměř adultního typu. Rozsahem větší je poslední pubertální stadium ochlupení PH5, kterého dosahují průměrní patnáctiletí chlapci. U zhruba osmdesáti procent mužů po pubertě nastává stadium PH6, ochlupení podél linea alba směrem k pupku.

 

 

Poznámky

Původně Tannerem vytvořené schéma pro rozvoj vnějšího genitálu chlapců (G1-G5) považujeme v "éře orchidometrie" (Varle levé, Varle pravé) obsoletní.

 

 


Vývoj pubického ochlupení, chlapci, 8 - 18 r.
Marshall, Tanner 1970

Kalendářní věk (r.)


Vývoj pubického ochlupení

x

SD

2

12.4

1.10

3

13.9

1.05

4

14.4

1.10

5

15.2

1.05


Vývoj pubického ochlupení, dívky, 8 - 18 r.
Marshall, Tanner 1970

Kalendářní věk (r.)


Vývoj pubického ochlupení

x

SD

2

11.7

1.20

3

12.4

1.10

4

12.9

1.05

5

14.4

1.10


Literatura

Krásničanová, H.: Růstová diagnóza - auxologické minimum moderního pediatra. Česko- slovenská pediatrie 53, 6, 1998, 319 - 322.

Lebl, J., Krásničanová, H.: Růst dětí a jeho poruchy, Galen, Praha, 1996.

Lesný, P., Krásničanová, H.: "Růst 2" - program pro sledování růstu dětí. Novo Nordisk a Maxdorf, Praha 1998.

Marshall, W.A., Tanner J.M.: Arch. Dis. Childhood 44, 291, 1969.

Marshall, W.A., Tanner J.M.: Arch. Dis. Childhood 45, 13, 1970.


 

Další informace

Pediatrická auxologie

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová