OSN-SAbstraktOSN-E

Chromatografie s nadkritickou mobilní fází (supercritical fluid chromatography, SFC) je typem kolonové chromatografie. Termín “nadkritický” znamená, že teplota, resp. tlak v koloně je vyšší než kritická teplota, resp. kritický tlak mobilní fáze.Protože fyzikální vlastnosti nadkritických tekutin tvoří přechod mezi vlastnostmi plynů a kapalin, je na chromatografii s nadkritickou mobilní fází v mnoha směrech možno pohlížet jako na hybrid plynové a kapalinové chromatografie. Přístrojové vybavení pro SFC v kapilárních kolonách se podobá instrumentaci kapilární plynové chromatografie, zařízení pro SFC v náplňových kolonách připomíná instrumentaci HPLC. Aplikace SFC v biochemii se zaměřují na volné vyšší mastné kyseliny, aminokyseliny, lipidy, steroidy, oligosacharidy, katecholaminy, prostaglandiny, alkaloidy, některá antibiotika apod.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·      Chromatografie

·      Chromatografie kapalinová

·      Chromatografie plynová

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová