Kobalt v plazmě

 

Referenční intervaly

Krev 33,9 – 47,5 nmol/l

Moč 17 – 119 nmol/l

 

(Nancy W. Alcock)

Sérum, plazma

0,11 – 0,45

µg/l

1,9 – 7,6

nmol/l

Moč

1 - 2

µg/l

17 - 34

nmol/l

 

(WHO 1996)

Sérum

0,0,1 – 0,3

µg/l

0,2 – 5,3

nmol/l

Plná krev

5 – 10

µg/l

87,8 – 175,7

nmol/l

Moč

0,5 – 2,0

µg/den

8,8 – 35,1

nmol/den

Mléko

0,2 – 0,7

µg/l

3,5 – 12,3

nmol/l

Játra

30 – 150

µg/kg

527 - 2634

nmol/kg

Vlasy

50 - 300

µg/kg

878 - 5270

nmol/kg

 

Omezení stanovení

Ke stanovení je využívána elektrotermická atomová absorpční spektrofotometre (ETA-AAS, viz též  AAS).

 

Další informace:

·       Stopové prvky

·       Stopové prvky - biochemické funkce

·       Stopové prvky - efekt neadekvátního příjmu

·       Stopové prvky - přepočty

·       Stopové prvky a volné radikály

·       Analýzy stopových prvků

·       Co v plazmě

 

Literatura

·      World Health Organization: Trace elements in human nutrition and health. 1996, s.

·      Lentner, C.: Geigy Scientific Tables. Volume 3. Physical Chemistry, Composition of Blood, Hematology, Somatometric Data. CIBA-GEIGY, 1984, s.

·      Biesalski, H. K. , Grimm, P. 1999: Taschenatlas der Ernahrung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 314 s.

·      Uderwood, E. J., Suttle, N. F. 1999: The mineral nutrition of livestock. 3rd edition, CABI Publishing, 642 s.

·      Kaplan L.A., Pesce A.J. (Eds): Clinical chemistry.- theory, analysis, correlations. ISBN 0-8151-5243-4, 3rd edition, 1996, p.746-759.

·      Burtis C.A., Ashwood E.R. (Eds): Tietz textbook of clinical chemistry. ISBN 0-7216-5610-2, 3rd edition, p.1029-1055.

 

Alena Pechová

.