Cín v plazmě

 

Referenční intervaly

 

(WHO 1996)

Sérum

< 1

µg/l

< 8,4

nmol/l

Plná krev

< 1

µg/l

< 8,4

nmol/l

Moč

1 – 2

µg/den

8,4 – 16,8

nmol/den

Mléko

< 1 – 2

µg/l

< 8,4 – 16,8

nmol/l

Játra

100 – 1000

µg/kg

842 – 8424

nmol/kg

Vlasy

800

µg/kg

6739

nmol/kg

 

Omezení stanovení

Ke stanovení je možno využít hybridové techniky FAAS (viz též AAS), možná je rovněž analýza ICP-MS. Stanovení je však vzhledem k velmi nízkým koncentracím obtížné.

 

Použití pro klinické účely

Zvýšení koncentrace cínu v krvi ukazují na zvýšený příjem cínu. Metody hodnocení stavu zásobení organismu cínem nebyly dosud vypracovány.

 

Další informace:

·       Stopové prvky

·       Stopové prvky - biochemické funkce

·       Stopové prvky - efekt neadekvátního příjmu

·       Stopové prvky - přepočty

·       Stopové prvky a volné radikály

·       Analýzy stopových prvků

·       Cín

 

Literatura

·      World Health Organization: Trace elements in human nutrition and health. 1996, s.

·      Lentner, C.: Geigy Scientific Tables. Volume 3. Physical Chemistry, Composition of Blood, Hematology, Somatometric Data. CIBA-GEIGY, 1984, s.

·      Shils M. E., Olson, J. A., Shike, M., Ross, A. C. 1999: Modern Nutrition in Health and Disease: F. H. Nielsen: Ultratrace Minerals. 9th edition, Williams & Wilkins, s.284-303

·      Biesalski, H. K. , Grimm, P. 1999: Taschenatlas der Ernahrung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 314 s.

·      Uderwood, E. J., Suttle, N. F. 1999: The mineral nutrition of livestock. 3rd edition, CABI Publishing, 642 s.

·      Kaplan L.A., Pesce A.J. (Eds): Clinical chemistry.- theory, analysis, correlations. ISBN 0-8151-5243-4, 3rd edition, 1996, p.746-759.

·      Burtis C.A., Ashwood E.R. (Eds): Tietz textbook of clinical chemistry. ISBN 0-7216-5610-2, 3rd edition, p.1029-1055.

 

Alena Pechová

.