OSN-SAbstraktOSN-E

Neuron–specifická enoláza (NSE) je glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, ve zdravém organismu především v neuronech. Je produkován rovněž maligními nádory neurálního a neuroendokrinního původu, dále i seminomy a adenokarcinomy ledvin.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Neuron–specifická enoláza, NSE

 

OSN-SSynonymaOSN-E

2–fosfo–D-glycerát hydrolyáza nebo fosfopyruváthydratáza, (EC 4.2.1.11),

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

NSE v séru

Nádorové markery

Nádory nervové soustavy

Klasifikace enzymů

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

KEY-SNSE, solubilní izoenzym enolázy,KEY-E je obsažený v cytoplasmě buněk, vyskytuje se jako dimer tvořený podjednotkami alfa–gama nebo gama–gama. V podobě těchto homo-či heterodimerů se vyskytuje rovněž v tělesných tekutinách.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

KEY-SNSE je glykolytický enzymKEY-E, který katalyzuje přeměnu 2–fosfoglycerátu na fosfoenolpyruvát.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Za fyziologického stavu jej produkuje nervová a plicní tkáň plodu, v dospělosti je jeho výskyt v normálním stavu vázán především na neurony.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Zvýšená exprese byla prokázána v neuroblastomech, meduloblastomech, malobuněčných karcinomech plic (SCLC), v apudomech, karcinomech ledvin a seminomech.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Neznám.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Neznám.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Neznámy.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Cooper, E.H.: Neuron-specific enolase. Int.J. Biol.Markers, 9, 1994, 205-210.

Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marta Šimíčková, Miroslava Nekulová

recenzoval Jaroslav Racek