OSN-SAbstraktOSN-E

Sérová NSE se používá pro monitorování nemocných s maligními nádory plic (malobuněčný typ = SCLC), se seminomy, karcinomy ledvin a s nádory neuroendokrinními. Při jeho stanovení výrazně interferuje hemolýza vzorku.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

NSE 

Nádorové markery

Nádorové markery: nádory nervové soustavy

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Koncentrace  KEY-SNSE v séruKEY-E  u maligních nádorů CNS je v důsledku sníženého přechodu do cirkulace zvýšena u menšího počtu nemocných, je tedy lépe stanovovat enzym v likvoru.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

KEY-SReferenční hodnoty NSEKEY-E stanovené imunochemicky závisejí na typu soupravy, obvykle leží diskriminační hranice pro obě pohlaví na hladině 12–15 mg/l.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Protilátky užívané v imunochemických technikách nevykazují zkříženou reaktivitu s dalšími izoenzymy enolázy. Vzhledem k obsahu  KEY-SNSE v erytrocytechKEY-E  a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny od odběru, jinak jsou naměřené hodnoty NSE falešně pozitivní. Hemolýzou séra se koncentrace NSE falešně zvýší vzhledem k uvolnění NSE z erytrocytů - měřitelnou interferenci způsobuje již obsah hemoglobinu vyšší než 50 mg/l.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Podle typu používané soupravy, obvykle 250-300.-Kč.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

Maligní onemocnění

·         Screening, stanovení diagnózy: neužívá se (snad jen pro určení neznámého primárního nádoru).

·         Odhad závažnosti onemocnění: pro pacienty s neuroblastomy a SCLC má stanovení NSE prognostický význam. Zvýšené hodnoty NSE u neléčených nemocných se SCLC se mohou vyskytovat až u 80 % případů.

·         Monitorování průběhu onemocnění: především u SCLC, neuroblastomů, meduloblastomů, retinoblastomů, dále apudomů (karcinoidů, feochromocytomů), u nádorů ledvin, ev. i u seminomů, melanomu a prostaty. Nejvyšší hodnoty bývají popisovány u dobře diferencovaných ganglioneuroblastomů a ganglioneuromů. Senzitivita při rozsevu onemocnění pro SCLC bývá až 80 %, u dalších nádorů (vyjma neuroblastomů) však nedosahuje vysokých hodnot.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny zvýšení v séru

Zvýšená hladina NSE v séru může být pozorována u nemaligních plicních onemocnění nebo jaterních chorob.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Baudin, E., Gigliotti, A., Ducreux, M., Ropers, J., Comoy, E., Sabourin, J.C., Bid, J.M.,Cailleux, A.F., Bonacci, R., Ruffie, P., Schlumberger, M.: Neuron-specific enolase and chromogranin A as markers of neuroendocrine tumours. Br.J.Cancer, 78,1998, 1102-1107.

Fateh-Moghadam, A., Stieber, P.: Sensible use of tumor markers. J. Hartmann Verlag GMBH, 1993.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Miroslava Nekulová, Marta Šimíčková

recenzoval Jaroslav Racek