OSN-SAbstraktOSN-E

Merkurimetrická titrace je založena na tvorbě dobře rozpustných, ale prakticky nedisociovaných sloučenin, které vznikají reakcí disociované dvojmocné rtunaté soli (dusičnanu, chloristanu) s komplexotvorným aniontem.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Titrace

Základní laboratorní techniky

KEY-StitraceKEY-E, KEY-Smerkurimetrická titraceKEY-E, KEY-SindikátoryKEY-E

 

OSN-STextOSN-E

Merkurimetrická titrace je založena na tvorbě dobře rozpustných, ale prakticky nedisociovaných sloučenin, které vznikají reakcí disociované dvojmocné rtunaté soli (dusičnanu, chloristanu) s komplexotvorným aniontem podle schématu:

 

Hg2+ + 2X- HgX2,

 

kde: X je Cl-, Br-, CN-, SCN- .

 

Oblast kvantitativního vzniku komplexu je charakterizována náhlým vzrůstem koncentrace rtunatých iontů.

 

Vizuelní indikátory:

 

Stanovení chloridů merkurimetricky

 

Hg(NO3)2 + 2Cl- =>  HgCl2 + 2 NO3-

 

Biologický materiál se deproteinuje kyselinou wolframovou, zfiltruje a titruje v přítomnosti difenylkarbazonu odměrným roztokem dusičnanu rtunatého do modrofialového zbarvení.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová