*pracoviste - informace o žádajícím nebo provádějícím respektive akceptujícím pracovišti

Žádající nebo provádějící respektive akceptující pracoviště. Pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazev

e

-255

1

název pracoviště

 

volný text

pracoviště, klinika, oddělení, stanice...

 

kod_lok

a

-15

?

kód pracoviště lokální

volný text

pokyny:

zadává se údaj dle domluvy komunikujících stran

 

ico

a

8

?

IČ identifikace právního subjektu pracoviště

řetězec číslic

 

nové od

DS 4.08.05

icz

a

8

?

IČZ

identifikační číslo zdravotnického zařízení

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

 

icp

a

8

?

IČP

identifikační číslo pracoviště

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

 

odb

a

3

?

odbornost pracoviště

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

 

ns

a

-8

?

nákladové středisko

kód

(znaky i čísla)

pokyny:

1. variabilní symbol

2. viz 01

 

oddel

a

-5

?

oddělení

kód (písmena a číslice)

pokyny:

viz 01

nové od

DS 4.08.01

pozn

e

-255

?

další údaje, poznámky aj.

volný text

 

 

 

 a

e

 

?

adresa pracoviště

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*pracoviste

poznámky k celému bloku:

Blok slouží jen pro DS4 v rámci obálky pro práci s pacientem „IP“ (je volán z bloků typu klinická událost ( ku_o, ku_z, ku_a ) a v obálce „IDO“ (bloky pro ZZS).

 

Blok je připraven samostatně pro ČR.

 

Pro SR je navržen blok  pracoviste_sk  - tento blok však není dosud zapojen, bude tak učiněno v případě zájmu ze slovenské strany.

 

Pracoviště je uváděno také v blocích pm, is, a.

 

 

01 - pokyny společné pro icz, icp, odb, ns:

Položky určené pouze pro ČR.

 

Poznámky k identifikačním údajům:

·          IČZ (8) - identifikační číslo zařízení (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvlášť dávkách - např. stomatologie, úhrada IVF)

·          IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (jediné dnes platné dělení IČZ na "pracoviště" registrovaná u pojišťoven; nahradilo původní ”variabilní symbol”)

·          ODB (3) – odbornost (odbornost je  sdělována pouze prostřednictvím tohoto bloku)

 

Z hlediska zdravotních pojišťoven je pro objednávku nutné uvedení IČP a ODB, IČZ je zadáváno podle potřeby.

Zadávání ostatních údajů je věcí komunikujících IS (předávaných dat).

 

Informace k „oddel“:

Číslo oddělení je pětimístný údaj. První 2 místa tvoří druh oddělení (číselník ÚZIS - ODDEL), třetí místo je pořadovým číslem oddělení v rámci ZZ (A-Z nelůžková,0-9 lůžková) a poslední dvě místa jsou druhem pracoviště (číselník ÚZIS - PRACOV).

Údaj vyžaduje ÚZIS ČR.

Při vzniku nového oddělení je třeba konkrétní pořadové číslo oddělení ověřit na příslušném odboru ÚZIS ČR.

 

*