*pracoviste_autora - informace o pracovišti vázaná k bloku AUTOR v bloku Z

Pomocný blok využívaný ve vazbě na blok AUTOR v rámci bloku Z. Pouze pro DS3.

 

{distribuováno od verze 3.17.05}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ico

a

8

?

IČ identifikace právního subjektu pracoviště autora

řetězec číslic

 

 

icz

a

8

?

IČZ

identifikační číslo zdravotnického zařízení autora

řetězec číslic

 

 

icp

a

8

?

IČP

identifikační číslo pracoviště autora

řetězec číslic

 

 

odb

a

3

?

odbornost pracoviště autora

 

řetězec číslic

 

 

nazev

a

-255

?

název pracoviště autora

 

volný text

pokyny:

pracoviště, klinika, oddělení, stanice...

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*pracoviste_autora

poznámky k celému bloku:

Blok je užívaný jen v rámci bloku z a pouze v DS3 a je svázaný s blokem autor z tohoto bloku z.

 

Vzhledem k dodatečnému doplnění tohoto bloku do struktury bloku v rámci již vývojově uzavřeného DS3, je jeho užívání možné jen po vzájemné dohodě komunikujících stran (zda byla tato verze patřičně zapracována). Jinak je pracoviště přebíráno z bloku is (DS3).

 

Blok je připraven jen pro ČR.

 

*