Odkazy na externí číselníky (národní položka) (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Mezi položkami NČLP vzájemně a mezi položkami NČLP a dalšími číselníky a soubory existuje řada vazeb a vztahů. Odkazy na externí číselníky (číselníky, které nejsou součástí dat programu SLP) jsou určeny k provázání položek NČLP na např. číselníky IFCC, IUPAC.

 

 

Po stisknutí tlačítka "Ext. čís." se objeví dialog pro práci se seznamem vazeb aktuální položky NČLP na externí číselníky. V titulku dialogu je zobrazen název položky NČLP, ke které se vazby na externí číselníky váží (název v NČLP).

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje informace o jedné vazbě na externí číselníky, která se váže k aktuální položce NČLP. Záložka Seznam zobrazí seznam všech vazeb na externí číselníky, které se váží k aktuální položce NČLP. Při aktivaci dialogu je vždy zobrazena záložka Seznam. Seznam změn bude setříděn vzestupně podle kódu druhu vazby (viz číselník druhů pro externí číselníky).

Údaje o vazbách na externí lze editovat, lze přidat, případně vymazat záznam o vazbě aktuální položky NČLP na externí číselník.

 

Popis záložky Detail

 

 

Druh vazby - výběr hodnoty z číselníku druhů pro externí číselníky.

Druh vazby lze editovat.

 

Typ číselníku - výběr hodnoty z číselník typů číselníků pro externí číselníky

Typ číselníku lze editovat.

 

Hodnota - alternativní název, kód, nebo jiná forma vyjádření ve vztahu k popisované položce (viz "druh vazby").

Hodnotu lze editovat. Její délka není omezena (memo-pole).

 

Jednotka - fakultativní údaj uváděný jen tehdy, liší-li se jednotka položky popisované a zde uváděné. Vybírá se z číselníku jednotek.

Jednotku lze editovat

 

Přepočítací faktor - fakultativní údaj uváděný jen tehdy, liší-li se jednotka položky popisované a zde uváděné.

Přepočítací faktor lze editovat. Maximální délka je 16 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Kvalita odkazu - přepínač pro vyznačení kvality odkazu.

Možné hodnoty:

• Orientační

• Plnohodnotný

Kvalitu odkazu lze editovat.

 

Aktualizace - datum provedení poslední změny v záznamu. Je automaticky nastaveno na dnešní datum.

Datum aktualizace nelze editovat.

 

Aktualizace - kód autora - kód autora, který provedl poslední změnu v záznamu. Je automaticky naplněno kódem aktuálního autora.

Kód autora nelze editovat.

 

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Uložit - tlačítko pro uložení změn provedených v záložce Detail

 

Přidání - přidání nového odkazu na externí číselník pro aktuální položku NČLP.

 

Výmaz - tlačítko pro vymazání odkazu na externí číselník.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s odkazy na externí číselníky. Došlo-li ke změnám v záložce Detail, objeví se dotaz na uložení provedených změn.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech odkazů na externí číselníky, které se váží k aktuální položce NČLP. Seznam je setříděn podle kódu druhu vazby (viz číselník druhů pro externí číselníky). V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat.

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o vazbách na externí číselníky, které se váží k aktuální položce NČLP (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Druh vazby - kód druhu vazby na externí číselníky z číselníku druhů pro externí číselníky.

 

Typ číselníku - kód typu číselníků pro externí číselníky z číselník typů číselníků pro externí číselníky

 

Hodnota - alternativní název, kód, nebo jiná forma vyjádření ve vztahu k popisované položce

 

Jednotka - fakultativní údaj uváděný jen tehdy, liší-li se jednotka položky popisované a zde uváděné.

 

Přepočítací faktor - fakultativní údaj uváděný jen tehdy, liší-li se jednotka položky popisované a zde uváděné.

 

 

Popis tlačítek Help, Přidání, Výmaz a Návrat - viz záložka Popis záložky Detail.