Kódy uživatelů programu SLP

 

 

Viz též:

                Číselník autorů

 

 

Po spuštění programu SLP (varianty slpwlc) se nejprve objeví obrazovka se základními informacemi o programu SLP a následně dialog pro výběr autora. V tomto dialogu je třeba vybrat uživatele (autora) programu SLP. Každý uživatel programu SLP musí mít v číselníku autorů přidělen jeden z předdefinovaných kódů (*A - *Z).

 

Poznámka 1:

Po instalaci programu jsou v číselníku autorů předdefinovány kódy autorů (uživatelů) *A - *Z. Autor (uživatel) *A má přidělena přístupová práva SLC, ostatní autoři mají přidělena přístupová práva SLD.

 

Poznámka 2:

Pokud používáte elektronické řízení dokumentace, objeví se místo dialogu pro výběr autora dialog pro výběr uživatele programu.

 

Číselník autorů spravuje pomocný uživatel s kódem ** (správce nastavení). Ostatní uživatelé nemohou do číselníku autorů zasahovat. Každý uživatel smí pouze zadat, případně změnit heslo, které zabezpečuje jeho přístup k programu SLP. Správce nastavení zadá pro všechny uživatele programu SLP k jejich určenému kódu jméno zkrácené i plné, funkci a nastaví přístupová práva (v dialogu pojmenováno "úroveň"), případně přístupová práva k informacím v menu Agenda.

 

Kódy autorů se používají v dialozích pro lokální položky, škály a dokumenty. Pokud autor založí, případně opraví např. položku LČLP, je tato položka LČLP "podepsána" kódem autora. Ten se objeví v dialogové položce "autor" (při založení položky) a "aktualizace" (při založení i každé další modifikaci položky). Při tisku dokumentů se na titulní stránce vytištěného dokumentu objeví jméno, případně funkce.