Číselník jednotek

 

Technický popis

 

 

Jednotka je jedním ze základních stavebních kamenů, pomocí kterých jsou definovány položky národního číselníku (NČLP) i lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP).

 

Poznámka:

Položky NČLP jsou definovány pomocí pětice Systém - Komponenta - Druh veličiny - Jednotka - Procedura.

 

Exaktní definice druhu veličiny:

Veličina přijatá konvencí, pomocí které jsou veličiny stejného druhu porovnávány.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Jednotky"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat ani vymazat žádný záznam. Smí editovat lokální název jednotky.

 

Každá jednotka v číselníku je popsána těmito údaji:

Klíč, Jednotka

 

Ke každé jednotce může být připojeno označení jednotky v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky).

 

Všechny změny provedené v definici jednotky jsou dokumentovány. Můžete si je prohlédnout pomocí tlačítka "Změny".

 

 

Jednotku zadává obvykle národní autor (ANC, SNC) při vytváření nových položek národního číselníku. Nejprve vytváří záznam v pomocném číselníku SKDJ (systém - komponenta - druh veličiny - jednotka). Z něj potom vytvoří novou položku NČLP.

Při založení nové lokální položky (zakládá se z dialogu "Národní číselník laboratorních položek", záložky "Vztah k lokálnímu číselníku" nastavením přepínače "Přístup k položce" na hodnotu "Zpracovává se") se z národní položky jednotka převezme. Jednotku (jednotka lokální") následně může lokální autor (SLC) změnit (lze vybrat některou z jednotek, která je přiřazena druhu veličiny pro lokální položku). Zároveň se změnou jednotky je nutné správně nastavit hodnotu přepočítacího faktoru, aby se správně přepočítaly významné hodnoty škál)