Odkazy na externí číselníky (národní položka)

 

Technický popis

 

 

Mezi položkami NČLP vzájemně a mezi položkami NČLP a dalšími číselníky a soubory existuje řada vazeb a vztahů. K jednotlivým položkám NČLP lze připojit údaje o označení položky v jiných klasifikačních systémech (vazba na externí číselníky). Odkazy na externí číselníky (číselníky, které nejsou součástí dat programu SLP) jsou určeny k provázání položek NČLP na např. číselníky IFCC, IUPAC.Číselník druhů pro externí číselníky obsahuje seznam externích číselníků, na které lze vytvořit vazbu od položky NČLP.

 

Po stisknutí tlačítka "Ext. čís." se objeví dialog pro práci se seznamem vazeb aktuální položky NČLP na externí číselníky. Při práci se seznamem vazeb na externí číselníky se používá číselník druhů pro externí číselníky.

 

Druhy externích číselníků:

IUPAC - IUPAC/IFCC

CHEMNOM - chemická nomenklatura

POJIST - číselník pojišťoven - laboratorní výkony

CISLOK - číselník lokálního uživatele     

"nezadaná hodnota" - nezadáno