NČLP - Definice v NČLP

 

 

Viz též:

NČLP - Vzor pro LP

NČLP - Vztah k lokálnímu číselníku

NČLP - Seznam

 

 

Technický popis

 

 

Praktické informace k NČLP - viz NČLP - otázky a odpovědi.

 

 

Další související dokumenty:

NČLP a hematologická vyšetření

NČLP a stanovení specifických protilátek

 

 

Národní číselník laboratorních položek (NČLP) je v podstatě seznam všech vyšetření která, se provádějí v medicínských laboratořích. Číselník popisuje položky pouze formálně a jakoby ”z vnějšího pohledu” (součástí NČLP není pracovní postup atd.).

 

NČLP vychází z doporučení IFCC (International Federation of Clinical Chemistry). Každá jeho položka je charakterizována pěti základními pojmy: systém, komponenta, druh veličiny, jednotka a procedura.

 

Systém je to, v čem hledáme či určujeme danou komponentu (viz níže). V laboratořích toto často splývá s pojmem ”materiál”, ale pojem ”systém” je širší.

 

Příklady:

stanovujeme-li celkový počet lymfocytů, je systémem ”krev”

stanovujeme-li zastoupení lymfocytů CD3+ ve všech lymfocytech, jsou systémem ”lymfocyty”

stanovujeme-li zastoupení lymfocytů CD3+/CD8+ v lymfocytech CD3+, jsou systémem ”lymfocyty CD3+”

 

Pojem ”materiál” ("primární materiál") je rezervován pro to, co se odebírá od pacienta a ve všech výše uvedených případech je to krev.

 

Komponenta je to, co v systému prokazujeme (ionty Na+, protilátky proti basální membráně glomerulů ve třídě IgG, antigen HBsAg atd.). S komponentou úzce souvisí druh veličiny (to, co vlastně stanovujeme: koncentrace, počet atd.) a  s druhem veličiny souvisí jednotka (v čem výsledek udáváme).

 

Ve výše uvedených případech by tedy bylo:

komponenta: lymfocyty, druh veličiny: numerická koncentrace, jednotka: 109/l.

komponenta: lymfocyty CD3+, druh veličiny: numerická frakce, jednotka: poměr (procenta se nepoužívají)

komponenta: lymfocyty CD3+/CD8+, druh veličiny: numerická frakce, jednotka: poměr

 

Procedura je způsob či metoda stanovení komponenty (aglutinace, ELISA, plamenová fotometrie, turbidimetrie, průtoková cytometrie atd.). Z ryze exaktního pohledu je vlastně procedura nepodstatná (naměřené výsledky by měly být nezávislé na použité měřicí metodě) a v nomenklatuře IFCC se proto nepoužívá. Její zavedení do NČLP bylo vedeno praktickými důvody a ukázalo se jako velice užitečné, mimo jiné např. při začleňování mikrobiologických kultivačních metod do NČLP.

 

Pokud má výsledek metody číselný charakter, přísluší k dané položce NČLP škála (jedna nebo více v závislosti na věku, pohlaví, týdnu gravidity, denní době odběru aj.) tj. rozmezí normálních a patologických hodnot. Škály v NČLP mají spíše charakter doporučení a konkrétní laboratoře si samozřejmě vytvářejí škály vlastní (např. na základě vzorů).