Import (dokumenty, texty) (technický popis)

 

 

Funkce pro nahrání exportní dávky dokumentů a repetitorií. Dávka slouží k přenesení vybraných dokumentů na jiný počítač. Funkce se vyvolá tlačítkem "Import" v záložce Detail dialogů pro práci s dokumenty SLP a s repetitorii.

 

Exportní dávka se vytváří pomocí tlačítka Export v obrazovkách Dokumenty SLP a Repetitoria. Exportní dávka je vytvářena pomocí komprimačního programu CABARC.EXE (případně JAR32.EXE nebo ARJ.EXE v závislosti na volbě formátu pro archivaci a export/import v dialogu "Počáteční nastavení systému"). Tento program je umístěn v hlavním adresáři programu SLP. Výsledkem tvorby exportní dávky je jeden komprimovaný soubor, který má standardně extenzi "CAB" ("JAR", "ARJ"). Obsahuje vybrané dokumenty a záznamy o změnách v nich. Zároveň je vytvořen stejnojmenný soubor s extenzí "DBF". Pro nahrání exportní dávky jsou potřeba oba soubory.

 

oznámka:

Pokud se v následujícím textu bude mluvit o dokumentech, jsou míněny společně dokumenty i repetitoria.

 

 

Průběh importu exportní dávky

Po stisku tlačítka Import nejprve dotaz, zda opravdu chcete importovat dokumenty a repetitoria. Po odpovědi Ano se objeví dialog pro výběr jména souboru s exportní dávko a jeho umístění.

 

 

Vyberte soubor s exportní dávkou (podporovány jsou exportní dávky s extenzí "CAB", "JAR" a "ARJ" - viz výše). Po stisku tlačítka OK bude nejprve hledán stejnojmenný soubor s extenzí "DBF" (viz výše). Pokud soubor ve vybraném adresáři neexistuje, objeví se hláška a Import bude ukončen. Pokud existuje, objeví se ještě jeden dotaz, zda opravdu chcete exportní dávku přihrát.

 

 

Odpověď Ne zobrazí dialog pro výběr jména s exportní dávkou (viz výše). Odpověď Storno Import ukončí. Po odpovědi Ano bude zahájeno nahrání exportní dávky.

 

Následující postup nahrání exportní dávky je automatický. Pouze pokud při nahrání dávky nastane situace, kterou nelze automaticky vyřešit, objeví se dialog pro výběr správné varianty pokračování importu.

 

Nejprve dojde k dekomprimaci souboru s exportní dávkou. Následně budou všechny dokumenty v exportní dávce přidány do seznamu dokumentů na vašem počítači.

 

 

Průběh přidání jednoho dokumentu exportní dávky

Pokud mezi dokumenty na vašem počítači neexistuje dokument s klíčem přidávaného dokumentu, bude dokument přidán automaticky.

 

Pokud mezi dokumenty na vašem počítači existuje dokument s klíčem přidávaného dokumentu a liší se typ1, typ2, nebo osnova těchto dokumentů, objeví se dotaz, který na rozdíl upozorňuje a nabídne přidat dokument dávky s novým klíčem. Po odpovědi Ano bude změněn klíč přidávaného dokumentu a dokument bude přidán. Po přidání se objeví hláška, která oznámí nový klíč přidaného dokumentu. Po odpovědi Ne nebude dokument dávky přidán k dokumentům na vašem počítači (nedojde k přepsání dokumentu na vašem počítači se stejným klíčem).

 

Pokud mezi dokumenty na vašem počítači existuje dokument s klíčem přidávaného dokumentu, shodují se typ1, typ2, osnova a kód obou dokumentů a datum aktualizace dokumentu v exportní dávce je vyšší než datum aktualizace dokumentu na vašem počítači,  dokument na vašem počítači bude přepsán dokumentem z exportní dávky.

 

Jestliže se shodují se typ1, typ2, osnova a liší kódy obou dokumentů, nebo datum aktualizace dokumentu v exportní dávce je nižší než datum aktualizace dokumentu na vašem počítači, objeví se dialog, který na rozdíl upozorňuje a nabízí možnosti (v dialogu je použit termín disketa i pro variantu, kdy exportní dávka nebyla nahrána z diskety).

 

 

Přihrát dokument z diskety s novým klíčem - bude změněn klíč přidávaného dokumentu a dokument bude přidán. Po přidání se objeví hláška, která oznámí nový klíč přidaného dokumentu

 

Přepsat dokument na počítači dokumentem z diskety - dokument na vašem počítači bude přepsán dokumentem z exportní dávky.

 

Dokument z diskety nepřihrát - dokument dávky nebude přidán k dokumentům na vašem počítači (nedojde k přepsání dokumentu na vašem počítači se stejným klíčem).

 

 

Po zpracování posledního dokumentu v exportní dávce se objeví hláška o ukončení importu.