Číselník matic textových výsledků (MTV) (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s číselníkem MTV.

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuální matici textových výsledků. Záložka Seznam zobrazí seznam všech MTV.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle plného názvu.

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Nelze přidávat, ani vymazat žádný záznam.

 

Poznámka:

Tlačítko Obsah vyvolává dialog pro práci s obsahem aktuální matice textových výsledků. Tento dialog obsahuje záložku Lokální verze. Údaje v sekci "Lokální vyjádření" této záložky mohou editovat i uživatelé s přístupovými právy SLC.

 

 

Popis záložky Detail

 

Všechny údaje v záložce Detail spravuje správce národního číselníku. Nemůžete editovat žádný z údajů na této záložce

 

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace MTV. Klíč MTV je neměnný.

Má délku maximálně 8 znaků.

 

Kód - zakládá se společně s klíčem (při založení nového záznamu v číselníku MTV je do něj nakopírován klíč).

Má délku maximálně 8 znaků.

 

Zkratka - zkratka názvu MTV

Má délku maximálně 8 znaků.

 

Název do sestav  - v SLP základní a perspektivní tvar názvu. Slouží i k třídění. Vhodný pro všechny LIS a NIS.

Má délku maximálně 32 znaků.

 

Plný název - nezkrácený plný název. V SLP používán jen v některých sestavách. Fakultativní použití v LIS a NIS

Má délku maximálně 55 znaků.

 

Plný název, popis - nezkrácený plný název včetně doplňujících informací (volným textem) pro potřebu systému SLP

Délka není omezena (memo-pole).

 

Synonymum - jiný alternativní nebo původní název k "názvu do sestav". V SLP se s nimi běžně nepracuje. Neslouží k třídění, pouze k hledání.

Mají délku maximálně 55 znaků.

 

Referenční anglické vyjádření

 

Plný název

Má délku maximálně 55 znaků.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Obsah - tlačítko, které zobrazí dialog s informacemi o obsahu aktuální matice textových výsledků .

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Pořadí (je zobrazeno v záložce Seznam)

• Plného názvu

• Kódu

• Klíče

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění číselníku MTV dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se číselníkem MTV

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech matic textových výsledků. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku MTV (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Klíč - klíč MTV.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Kód - kód MTV.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Zkratka - zkratka názvu MTV

 

Název do sestav - základní název MTV

 

Plný název - nezkrácený plný název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle plného názvu.

 

Pořadí - logické pořadí číselníku MTV (určeno SNC). Je zobrazeno pouze v záložce Seznam.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí.

 

 

Popis tlačítek Help, Obsah, Třídění a Návrat - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk 1) - zobrazí dialog pro tisk číselníku MTV (sestava v přehledné tabulkové formě bez  podrobných popisů). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku druhů veličin.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - zobrazí dialog pro tisk číselníku MTV (sestava s podrobnějšími popisnými informacemi). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku MTV.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 3) - zobrazí dialog pro tisk číselníku MTV (tisk číselníku MTV s obsahem). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku MTV.

 

Ukázka části tiskové sestavy: