Obsah matic textových výsledků

 

Technický popis

 

 

Seznam textů v aktuální matici textových výsledků (MTV). Seznam vyvoláte pomocí tlačítka "Obsah" v číselníku MTV. V titulku dialogu je zobrazen kód MTV.

 

Seznam textů pro jednotlivé matice textových výsledků vytváří a udržuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku udržuje lokální vyjádření jednotlivých textů (záložka "Detail").

 

Editovat údaje v záložce Lokální verze mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD žádné údaje číselníku druhů veličin editovat nemohou.

 

Číselník MTV najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Matice textových výsledků (MTV)"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"