Číselník jednotek věku pacienta

 

Technický popis

 

 

Věk pacienta se zadává při vytváření škál. Pro každý záznam ve škálách se zadává rozmezí "věk ve dnech od", "věk ve dnech do", pro které zadané hodnoty škály platí. Hodnoty věku ve dnech lze zadat dvěma způsoby - buď lze zadat přímo číslo v povoleném rozmezí 0 - 36160 (odpovídá 99 rokům), nebo lze zadat symbolické vyjádření pomocí číselníku jednotek věku pacienta. Pokud zadáte např. věk 15R (15 roků), bude zadaná hodnota automaticky přepočtena na číslo 5479.

 

Příslušný číselník má tyto záznamy:

1T (1 týden), ..., 4T (4 týdny)

1M (1 měsíc), ..., 11M (11 měsíců)

1R (1 rok), ..., 99R (99 roků)

"nezadaná hodnota" - nezadáno

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Škály" -> "Jednotky věku pacienta"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.