Jednoduché číselníky SLP (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s jednoduchými číselníky SLP. Jedná se o číselníky, které mají všechny identickou strukturu. Dialog pro práci s nimi se liší pouze titulkem, ve kterém je zobrazen název číselníku.

 

Seznam jednoduchých číselníků SLP

 

Název číselníku

Maximální délka klíče a kódu

 

 

Menu Číselníky - Položky

 

číselník typů položek z hlediska územní platnosti

1

číselník typů národních gescí

1

číselník typů položek z hlediska jejich vzniku

1

číselník typů položek z hlediska dialogu

3

číselník typů formátu referenčních mezí

1

číselník typů formátu hodnot

2

číselník typů systémů z hlediska zatřídění

8

číselník typů komponent z hlediska zatřídění

8

číselník typů procedur z hlediska zatřídění

8

číselník typů druhů veličin z hlediska zatřídění

8

číselník skupin systémů

1

číselník skupin komponent

1

číselník skupin procedur

1

číselník typů osnov pro repetitoria k položkám

1

číselník Existence škály

1

číselník algoritmů pro zpracování

8

číselník jednotek odebíraného množství

2

číselník jednotek množství pro analýzu

2

číselník dostupností pro rutinní vyšetření

8

číselník dostupností pro statimové vyšetření

8

číselník "odezvy" pro rutinní vyšetření

8

číselník "odezvy" pro statimové vyšetření

8

číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření

3

číselník Analytický vzorek

1

číselník Důvod neaktuálnosti položky

8

 

 

Menu Číselníky - Škály

 

číselník typů položek pro škály

1

číselník typů pohlaví

1

číselník druhů živočichů

1

číselník jednotek věku pacienta

8

číselník stavů, resp. typů škál

8

číselník událostí z hlediska interpretace

8

číselník typů odběru

8

číselník typů diet

8

číselník přepočtu škál dle času sběru

2

číselník přepočtu škál dle hmotnosti

1

číselník přepočtu škál dle tělesné plochy

1

číselník algoritmů pro výpočet škál

8

 

 

Menu Číselníky - Dokumenty a repetitoria

 

číselník typů položek pro dokumenty

1

číselník skupin dokumentů a repetitorií (místo pole "Synonymum" obsahuje pole "Typ 1/2 v archivu ", max. délka pole je 55 znaků)

8

číselník struktur dokumentů a repetitorií

8

číselník tříd dokumentů

8

číselník úrovně zpracování dokumentů

8

číselník stupňů důvěrnosti dokumentů

4

 

 

Menu Číselníky - Společné číselníky

 

číselník verzí NČLP

8

číselník verzí datového standardu

8

číselník verzí číselníků NRC

8

číselník základních typů

1

číselník časových jednotek

8

číselník algoritmů pro hypertext (místo pole "Synonymum" obsahuje pole "Struktura LP", max. délka pole je 55 znaků)

8

číselník druhů pro externí číselníky

8

číselník typů číselníků pro externí číselníky

8

číselník kvalit vazeb

2

číselník akademických titulů

4

 

 

Menu Číselníky - Mikrobiologické číselníky

 

číselník Mikrobiologie - seznam agens

8

číselník Mikrobiologie - vlastnosti agens

8

číselník Mikrobiologie - antimikrobiální látky

8

číselník Mikrobiologie - objednávky vyšetření

8

číselník Mikrobiologie - způsob získávání materiálu

8

číselník Mikrobiologie - stav materiálu

8

 

 

Menu Číselníky - Lokální číselníky

 

Všechny lokální číselníky najdete kromě tohoto menu i v dialogu "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

 

 

Dialog pro práci s jednoduchými číselníky SLP má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním záznamu jednoduchého číselníku. Záložka Seznam zobrazí seznam všech záznamů jednoduchého číselníku.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle plného názvu.

Jednoduché číselníky spravuje správce národního číselníku (SNC). Nelze přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

 

Popis záložky Detail

 

Všechny údaje v záložce Detail spravuje správce národního číselníku. Nemůžete editovat žádný z údajů na této záložce

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace. Klíč je neměnný.

Maximální délka klíče - viz tabulka výše

 

Kód - zakládá se společně s klíčem (při založení nového záznamu v číselníku je do něj nakopírován klíč).

Maximální délka kódu - viz tabulka výše

 

Zkratka - zkratka názvu

Má délku maximálně 8 znaků.

 

Název do sestav  - v SLP základní a perspektivní tvar názvu. Slouží i k třídění. Vhodný pro všechny LIS a NIS.

Má délku maximálně 32 znaků.

 

Plný název - nezkrácený plný název. V SLP používán jen v některých sestavách. Fakultativní použití v LIS a NIS

Má délku maximálně 55 znaků.

 

Plný název, popis - nezkrácený plný název včetně doplňujících informací (volným textem) pro potřebu systému SLP

Délka není omezena (memo-pole).

 

Synonymum - jiný alternativní nebo původní název k "názvu do sestav". V SLP se s nimi běžně nepracuje. Neslouží k třídění, pouze k hledání.

Má délku maximálně 55 znaků.

 

Referenční anglické vyjádření

 

Plný název

Má délku maximálně 55 znaků.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Pořadí (je zobrazeno v záložce Seznam)

• Plného názvu

• Kódu

• Klíče

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění jednoduchého číselníku dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se jednoduchým číselníkem

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech záznamů jednoduchého číselníku. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z jednoduchého číselníku (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Klíč

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Kód

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Zkratka

 

Název do sestav

 

Plný název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle plného názvu.

 

Pořadí - logické pořadí záznamů jednoduchého číselníku (určeno SNC). Je zobrazeno pouze v záložce Seznam.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí.

 

 

Popis tlačítek Help, Třídění a Návrat - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk 1) - zobrazí dialog pro tisk jednoduchého číselníku (sestava v přehledné tabulkové formě bez  podrobných popisů). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním jednoduchého číselníku.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - zobrazí dialog pro tisk jednoduchého číselníku (sestava s podrobnějšími popisnými informacemi). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním jednoduchého číselníku.

 

Ukázka části tiskové sestavy: