Číselník matic textových výsledků (MTV)

 

Technický popis

 

 

Textové výsledky jsou obsaženy v množinách pod společným názvem "Matice textových výsledků", zkráceně MTV. Přehled ukazuje ty hlavní oblasti, pro které byly vytvořeny definované textové fragmenty. Účelem bylo vytvořit srozumitelné a jednotně používané texty, které mohou nahrazovat numerický výsledek jak v situacích předem ošetřených (semikvantitativní testy, výsledky pozorování a podobně), tak v situacích neočekávaných (problémy při zpracování materiálu, analytické problémy a podobně).

 

Je definováno několik desítek matic textových výsledků. Každá z matic obsahuje seznam textových vyjádření výsledku pro danou matici.

 

Např. MTV s kódem BP (stav materiálu - krev a plazma všeobecně) obsahuje texty

SRAZENO - sraženo

KOAGUL  - známky koagulace

SUSPRITE - suspektní příměs jiné tekutiny

 

Každá položka národního číselníku (i lokální položka) může mít přiřazeny až 4 matice textových výsledků. Jako výsledek pro položku lze vydat též některý z textů z přiřazených matic textových výsledků.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Matice textových výsledků (MTV)"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

  

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat ani vymazat žádný záznam. Smí editovat lokální verze jednotlivých textů z matic textových výsledků.

 

Matice textových výsledků přiřazuje položkám národního číselníku národní autor (ANC, SNC).

Nejprve vytvoří záznam v pomocném číselníku SKDJ (systém - komponenta - druh veličiny - jednotka) včetně přiřazení matic textových výsledků. Při založení nové národní položky se do ní informace o přiřazených maticích textových výsledků automaticky přenesou.