Hledání názvů, synonym (lokální položka)

 

Technický popis

 

 

Hledání lokálních položek, v jejichž názvu pro LP 1, názvu pro LP 2, případně lokálních synonymech názvu komponenty se vyskytuje zadaný řetězec (malá a velká písmena se při hledání nerozlišují).

 

Pokud je zadaný řetězec nalezen alespoň u jedné lokální položky, bude zobrazen výsledek hledání - seznam národních položek obsahujících zadaný řetězec. K poslednímu výsledku hledání se lze vrátit - když proběhne hledání, jsou na místě původního tlačítka "Hledání" zobrazena tlačítka dvě: "Hled." (Hledání) pro hledání jiného řetězce a "Výsl." (Výsledek) pro zobrazení výsledku posledního hledání.

 

Poznámka:

Tlačítko "Hledání" je zobrazeno pouze v záložce "Seznam" dialogu "Lokální číselník laboratorních položek".