Číselník autorů - historie

 

Technický popis

 

 

Pokud dojde k výměně některého z autorů, lze pomocí "Historie" uchovat údaje o "starém" autorovi.

Údaje z historie budou využity při tisku dokumentů SLP (objeví se na titulní straně výtisku dokumentu).

 

K historii pro autora se dostanete

v menu "Číselníky" -> "Společné číselníky" -> "Autoři".

Vyberete kód autora, záložku "Detail" a tlačítkem "Historie" vyvoláte dialog pro práci s historií autorů s aktuálním kódem.

 

Historii číselníku autorů spravuje pomocný uživatel s kódem ** (správce nastavení). Ostatní uživatelé mohou údaje o historii autorů pouze číst.

 

Údaje z historie se použijí při náhledu a tisku dokumentů (na titulní stránce dokumentu).

 

Příklad:

Pokud dokument založil dne 15.4.2002 autor s kódem *A, v číselníku autorů je pod kódem *A MUDr. Karel Vymětal a v historii pro kód *A je autor MUDr. Petr Vochoč (aktivní od 1.1.2001 do 15.5.2005), pak se při tisku tohoto dokumentu objeví na titulní stránce MUDr. Petr Vochoč.